Blindfriendly  19. 1. 2020 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Adam Struzik na pôde BSK

 Návštevu Bratislavského samosprávneho kraja dnes ukončila delegácia Mazowieckeho vojvodstvavedená maršalkom Adamom Struzikom. V stredu 26. marca prijal delegáciu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan. Spoločne rRokovali o pokračovaní vzájomnej spolupráce medzi oboma regiónmi v oblastiach zdravotníctva, životného prostredia, kultúry, cestovného ruchu či vzdelávania.

 
Obe strany podčiarkli niekoľko tém, ktorým sa chcú venovať v ďalšej spolupráci – v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb je to najmä nukleárna medicína, liečba drogových závislostí, systém poskytovania sociálnych služieb či zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov. Zúčastnení rokovali o možnostiach organizovať na tieto témy spoločné odborné konferencie.
Ďalšou témou, ktorá v rozhovore rezonovala, bola cestná infraštruktúra, prehodnocovanie TEN koridorov, ktoré by mali spojiť Poľsko s Čiernym morom. Bajan prezentoval snahu BSK, aby takáto spojnica viedla cez hlavné mesto SR Bratislavu, v čom získal podporu aj Mazowieckeho vojvodstva.
Hlavy spriatelených regiónov diskutovali aj o účasti zástupcov Mazowieckeho vojvodstva i rôznych umeleckých súborov z tohto regiónu na kultúrnych podujatiach – festivaloch, výstavách, o turistike a cestovom ruchu - destinačnom manažmente, aktivitách Tourist Bourdu či regionálnom zastúpení Poľskej turistickej organizácie (POT).
Delegácia z partnerského regiónu navštívila počas svojho pobytu v Bratislavskom kraji aj primátora mesta Senec Karola Kvála, senecký Aquathermal, mesto Modra a jej primátora Petra Majtána. Someliér účastníkom delegácie predstavil a v rámci ochutnávky ponúkol vína Malokarpatského regiónu. Delegácia tiež navštívila Primaciálny palác a Starú radnicu v Bratislave.
 
Dohodu o spolupráci medzi Mazowieckym vojvodstvom a Bratislavským samosprávnym krajom podpísali ich predstavitelia v novembri 2004 v Bratislave. Ostatná návšteva delegácie sa uskutočnila v júni 2006.
 
Adam Struzik, od roku 2001 maršalek Mazowieckeho vojvodstva, je absolventom lekárskej fakulty, špecializuje sa na interné lekárstvo. Absolvoval postgraduálne štúdium v oblasti organizácie a ekonomiky zdravotníctva. V rokoch 1990-97 bol riaditeľom Nemocnice v Plocku. Je spoluzakladateľom organizácie Nadácie na podporu zdravotníctva pri nemocnici v Plocku. Člen Plockej akadémie vied a člen predsedníctva Poľskej ľudovej strany.
V rokoch 1986-90 bol členom miestneho zastupiteľstva Duninow, od roku 1990 členom zastupiteľstva mesta a okresu Gabin. Od roku 1994 členom Sejmu Plockého vojvodstva, senátor a maršalek Senátu Poľskej republiky. predseda Výboru Senátu pre zdravotníctvo, telesnú kultúru a šport, podpredseda Národného zhromaždenia, ktoré pripravilo poľskú ústavu. Od roku 1998 bol poslancom Mazowieckeho vojvodstva, predsedom Komisie zdravotníctva a telesnej kultúry. V rokoch 1999 - 2001 predseda správnej rady Zdravotnej poisťovne Mazowieckeho vojvodstva.