Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Najlepšou regionálnou rozvojovou agentúrou na Slovensku je RRA Senec-Pezinok

Bratislavský samosprávny kraj úspešne reprezentuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá zopakovala výborné umiestnenia z minulých rokov, keď po tretíkrát získala prvenstvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu rozvojovú agentúru na Slovensku.

 
Súťaž vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR, ktoré ohodnotilo RRA Senec-Pezinok ako najlepšiu spomedzi 45 regionálnych rozvojových agentúr zaradených do Integrovanej siete regionálnych agentúr MVRR SR. Prvé miesto získala za činnosť, ktorú vykonáva. Jej hlavným poslaním je poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe regionálnych plánov a projektov obciam a mestám z Bratislavského kraja, verejným inštitúciám, malým a stredným podnikateľom, ale aj širokej verejnosti. Okrem iného poskytuje odborné konzultácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a iniciatív EÚ, kvalifikované odborné poradenstvo pri príprave konkrétnych projektov a ich implementácií, zabezpečuje školenia pre konkrétne cieľové skupiny, poskytuje pomoc pri hľadaní vhodných zahraničných partnerov, poradenstvo, vzdelávanie, manažment projektov a pod.