Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vzájomnou spoluprácou zvyšujeme odbornosť nášho zdravotníctva

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolu s Juhomoravským krajom (JK) spolupracujú na základe Dohody o spolupráci medzi BSK a JK podpísanej v júni roku 2003. Vzájomná spolupráca prebieha v mnohých oblastiach pôsobnosti samosprávnych krajov. Konkrétnym výsledkom tejto spolupráce v oblasti zdravotníctva bola odborná konferencia na tému „Racionalizácia preskripcie antibiotík v ambulantnej praxi“, ktorú zorganizovali v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

 
Konferenciu v pondelok 19. mája otvorili predseda BSK Vladimír Bajan a hejtman JK Stanislav Juránek, ktorí konferencii vyjadrili podporu. Zároveň zdôraznili potrebu vzájomnej spolupráce, vďaka ktorej dokážu oba kraje lepšie a efektívnejšie riešiť častokrát spoločné problémy.
 
Samosprávne kraje sa rozhodli zorganizovať konferenciu pre všeobecných lekárov, pretože oni ako prví sa dostávajú do kontaktu s obyvateľmi a majú nezastupiteľné miesto v systéme vzdelávania laickej verejnosti. Všeobecní lekári tiež majú vo svojej kompetencii zakotvenú spoluprácu so samosprávnym krajom, konkrétne s lekárom samosprávneho kraja. Ten navrhuje zaradenie lekára do špecializovanej prípravy. Téma konferencie bola zvolená veľmi racionálne, najmä preto že je potrebné bojovať všetkými dostupnými prostriedkami s infekčnými chorobami, ktoré podľa viacerých štatistík nie sú vôbec na ústupe, naopak majú rastúcu tendenciu. S týmito ochoreniami je nevyhnutne spojené predpisovanie antibiotík, ktoré predstavuje nemalú časť nákladov spojených s liečbou. Skvalitnenie predpisovania týchto liekov predstavuje nielen zníženie nákladov, ale aj skvalitnenie práce lekára a zároveň znižuje riziko vzniku rezistencie na antibiotiká.
 
Z celospoločenského hľadiska je dôležité, aby sa tejto problematike venovala v spolupráci so zdravotnými poisťovňami väčšia pozornosť a aby sa výsledky zistené analýzami v tejto oblasti dostali k cieľovej skupine – všeobecným lekárom a následne i k pacientom.

Súvisiace dokumenty