Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V DSS Gaudeamus oslavovali, spomínali a oceňovali

 Domov sociálnych služieb Gaudeamus, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj oslávil 26. júna 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti ocenil predseda BSK Vladimír Bajan jeho zamestnancov a spolu s riaditeľom Štefanom Tvarožkom odhalili pamätnú tabuľu zakladateľa domova Miroslava Frehára.

 
Zamestnanci i klienti prijali významné návštevy s radosťou a potešením, medzi prítomnými nechýbali okrem predsedu BSK Vladimíra Bajana, podpredsedu BSK Bystríka Hollého, riaditeľ domova Štefan Tvarožek, manželka zakladateľa domova pani Frehárová a iní. Klienti s nadšením a s úsmevom na tvárach sledovali ako si ich priatelia – zamestnanci domova prevzali ocenia z rúk predsedu BSK i riaditeľa Gaudeamusu. Obaja ohodnotili predovšetkým ich obetavosť, entuziazmus, cieľavedomosť, vytrvalosť a profesionalitu. Prítomní spoločne zaspomínali na zakladateľa vtedy Ústavu sociálnej starostlivosti pána Miroslava Frehára. Na jeho pamiatku, uznanie a česť odhalili V. Bajan a Š. Tvarožek pamätnú tabuľu, ktorá bude návštevníkom domova pripomínať jeho záslužnú a dlhoročnú prácu. Klienti s nadšením prijali nový automobil so zdvíhacou plošinou, ktorý v. Bajan odovzdal do užívania domova.