Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Eurom budú platiť aj dôchodcovia – musíme ich na to pripraviť

Lepšie je jedenkrát vidieť ako stokrát počuť – to je heslo iniciátorov projektu priblíženia novej meny a všetkého, čo s ňou súvisí, aj dôchodcom a znevýhodneným skupinám občanov. Jeho podstatou je séria stretnutí odborníkov so zamestnancami domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov.

 
BSK hľadá a využíva všetky dostupné nástroje k tomu, aby sa zmeny, ktoré nás čakajú od januára 2009 zavedením EURA, dostali čo najefektívnejšie do povedomia najširším cieľovým skupinám obyvateľstva.Zavedenie novej meny sa od 1. januára bude týkať každého z nás – bez výnimky. S eurom – i keď možno v obmedzenej miere – sa stretnú aj klienti našich domovov sociálnych služieb – ľudia telesne či mentálne handicapovaní a dôchodcovia. Práve oni budú najzraniteľnejší v kontakte s novou menou, budú možno aj častejšie terčom prípadných podvodníkov. „Zamestnanec domova je často tým najbližším človekom pre klienta a preto musí byť pripravený aj na jeho otázky alebo na priamu pomoc pri zachádzaní s eurom,“ povedal v tejto súvislosti predseda BSK Vladimír Bajan. Musí byť nielen fundovane informovaný, ale mal by aj vedieť s týmito informáciami pracovať v kontakte so svojimi klientmi, dodal.
Preto sa BSK rozhodol zrealizovať vzdelávací cyklus zameraný práve na týchto pracovníkov tak, aby mali čo najviac informácií, ktoré od nich budú potrebovať klienti. V priebehu mesiaca jún prebehli takéto „prednášky“ vo všetkých Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov v pôsobnosti BSK a priblížili tak problematiku zavedenia eura takmer 500 ich zamestnancom. Prednášajúci z Filozofickej fakulty UK resp. z Národnej Banky Slovenska veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom hovorili nielen o histórii EÚ, ale aj o histórii platidla „EURO“.
Je to dobré alebo zlé? Aké výhody resp. nevýhody prinesie nová mena? Aké potenciálne nástrahy sú spojené s novou menou pre „obyčajných“ ľudí? Aj o týchto veciach sa hovorilo a diskutovalo. Bezprostredný kontakt prednášajúceho so zamestnancami sociálnych zariadení priniesol zaujímavú a živú diskusiu a množstvo zaujímavých a podnetných otázok. Odpovede na ne si určite nájdu miesto v pokračujúcej kampani k zavedeniu EURA.
 
Vzdelávací cyklus realizoval Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom národného projektu „Excelentná Univerzita“, ktorý realizuje Univerzita Komenského v spolupráci s BSK, v rámci jednej z nosných tém - „Spoločnosť, veda a civilizačné výzvy“.