Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zvyšujeme konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov

 Bratislavský samosprávny kraj pomáha vzdelávať malé a stredné podniky prostredníctvom partnerstva v projektoch EUFACINET a RESYFAC.

 
Projekty sú zamerané na modernizáciu vzdelávania a prispievajú k transformácii a adaptácii tréningového systému v rámci politiky celoživotného vzdelávania v Európskej únii. EUFACINET (European Facilitators Network / Európska sieť facilitátorov) nadväzuje na už ukončený projekt CompServ SME (Competencies Development through Self-learning in Services SME / Rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov prostredníctvom samovzdelávania v službách), ktorého výsledkom je „Príručka pre facilitátorov vzdelávania“. EUFACINET napomáha k rozvoju kompetencií, jeho konkrétnym cieľom je rozšírenie existujúcej príručky o dva moduly (Ohodnotenie a validácia kompetencií; Vyhodnotenie vzdelávacích výstupov) a jej distribúcia do nových partnerských krajín projektu Španielska a Bulharska. Ďalšími partnermi projektu sú rôzne subjekty z Nemecka, Dánska, Holandska, Portugalska a Malty. BSK v ňom vystupuje ako strategický partner a člen poradnej komisie. Koordinátorom celého projektu je Národná asociácia malých a stredných podnikov v Sofii (Bulharsko). Výdavky BSK na realizáciu projektu predstavujú 7.770 EUR, z toho BSK spolufinancuje 1.943 EUR. Projekt končí v októbri 2009.
 
RESYFAC (Reference System for Facilitators of Learning / Referenčný systém pre facilitátorov vzdelávania) je zameraný na podporu nových prístupov k vzdelávaniu v malých a stredných podnikoch. Identifikuje úlohu facilitátora, ktorý zabezpečuje školenia priamo v podnikoch s trvalým dosahom na zvyšovanie vedomostí, nových kompetencií a zručností ich zamestnancov, s dôrazom na kvalitu služieb a organizáciu práce. K dosiahnutiu týchto cieľov má prispieť prieskum rôznorodosti vzdelávacieho procesu medzi jednotlivými odvetviami v 27 európskych krajinách. Porovnaním výsledkov sa stanoví európsky referenčný systém pre kvalifikáciu facilitátorov. Okrem BSK je do projektu zapojených 13 partnerov z Portugalska, Dánska, Nemecka, Slovenska, Litvy, Malty, Talianska, Veľkej Británie a Holandska. Koordinátorom je Portugalsko, CECOA - Odborné školiace centrum pre obchod so sídlom v Lisabone. Celkové výdavky BSK na realizáciu projektu, ktorý končí v decembri 2009 sú 8.672 EUR, spolufinancovanie BSK predstavuje 2.168 EUR.
Oba projekty sa uskutočňujú v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, na inovácie a ich transfer v oblasti vzdelávania. V rámci tohto programu BSK už vystupoval ako vedúci partner projektu – Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu v stavebnom sektore, (iniciovala a pripravila ho Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok), ktorý Európska komisia schválila ako najlepší projekt Slovenska roku 2006.
 
Bližšie informácie:
Projektový manažér – Ing. Lucia Krnčanová
tel.: 02/48264117