Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK zlepšuje podmienky v sociálnych zariadeniach prostredníctvom supervízie

Bratislavský samosprávny kraj pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach uskutočňuje tzv. supervízie.

 
Tie majú zlepšiť podmienky predovšetkým klientom týchto zariadení, ale aj zamestnancom, ktorí sa o klientov starajú. Supervízia je metóda, ktorá sa zameriava na zvýšenie profesionality odborníkov pracujúcich s ľuďmi. Prostredníctvom nej sa sledujú klienti, zamestnanci i manažment zariadenia, pričom sa hľadajú skutočné potreby klientov, stanovujú nové primeranejšie formy sociálnych služieb, overuje sa správnosť zaužívaných postupov pri práci s klientom, korigujú sa neefektívne postupy, získavajú sa nové profesionálne schopnosti, hľadajú sa riešenia náročných situácií a pod. Výsledkom supervízie bude správa s odporúčaniami a opatreniami, ktoré bude potrebné v daných zariadeniach vykonať.
 
Bratislavský samosprávny kraj od roku 2007 úspešne zrealizoval supervízie v ôsmich zariadeniach sociálnych služieb (v domovoch sociálnych služieb Integra, Kampino, Senec, Báhoň, Rozsutec, Plavecké Podhradie, Merema a v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých Kaštieľ v Stupave) a s jej pokračovaním plánuje do roku 2010 aj v ostaných zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. V zariadeniach, v ktorých sa už supervízie uskutočnili sa proces manažérstva začína riadiť certifikovaným systémom uznávaným v SR (ISO), ktorý klientom a ich príbuzným môže slúžiť ako ukazovateľ kvality a profesionality daného zariadenia.
 
Zvyšovanie kvality poskytovania služieb v sociálnych zariadeniach v pôsobnosti BSK ako aj zvyšovanie kvality ich riadenia je jedným z hlavných cieľov, ktoré si Bratislavský samosprávny kraj v oblasti sociálnych služieb stanovil.