Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK sa prezentoval na OPEN DAYS v Bruseli

V dňoch od 6. do 9. októbra 2008 sa v Bruseli uskutočnilo medzinárodné podujatie OPEN DAYS – Regióny a mestá vo svete výziev v Bruseli. Na podujatí sa BSK prezentoval nielen ako inovatívny región, ale i ako spoluorganizátor konferencií.

 
Konferencia  „Hlavné mestá a regióny: kohézna politika po roku 2013“ sa uskutočnila v rámci OPEN DAYS 7. októbra a zúčastnili sa na nej predseda BSK Vladimír Bajan, podpredsedníčka BSK Monika Flašíková - Beňová,  podpredseda BSK Martin Kuruc a predseda komisie regionálneho a územného plánovania Juraj Plechlo. Do diskusie s pozvanými predstaviteľmi európskych inštitúcií sa zapojil aj  prorektor Univerzity Komenského Peter Osuský. Univerzita Komenského v Bratislave vystupovala počas Open Days 2008 ako oficiálny partner BSK.
 
Bratislavský samosprávny kraj sa aktívne zapojil aj do podujatia „Investors´ café“ v tematickej dedine „Inovatívne regióny“, kde sa prezentoval aj projekt Univerzity Komenského a BSK Excelentná univerzita.
 
V rámci OPEN DAYS sa uskutočnilo sprievodné podujatie podunajských regiónov „Dunaj – rieka budúcnosti Európy“, kde sa BSK zúčastnil s vlastným stánkom. Návštevníkov počas dvoch dní čakali na stánku kulinárske špeciality z bratislavského kraja, ako aj  prezentácia vín z produkcie Strednej vinársko-ovocinárskej školy z Modry v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zástupcovia BSK vystúpili aj na odbornom workshope na tému Infraštruktúra v povodí Dunaja, na ktorom prezentovali aktivity BSK v rámci spolupráce spoločenstva podunajských regiónov ARGE DONAULÄNDER.
 
V tomto roku sa podujatia OPEN DAYS zúčastnilo 216 európskych miest a regiónov a počas štyroch dní mali záujemcovia možnosť navštíviť 140 sprievodných podujatí zameraných na tému inovácie, trvalo udržateľný rozvoj, spolupráca a nadväzovanie partnerstiev a Európska kohézna politika v budúcnosti. Podujatie OPEN DAYS s účasťou delegátov z krajín EÚ, ale aj nečlenských štátov, poskytuje priestor pre diskusiu s možnými partnermi, výmenu skúseností pri realizácii regionálnej politiky, prezentáciu jednotlivých miest a regiónov a taktiež možnosť nadviazania nových kontaktov. Takisto poskytuje priestor pre prezentáciu projektov v daných oblastiach a ponúka možnosť nadviazať partnerské vzťahy s regiónmi EÚ.