Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na konferenciu

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana vás 4. decembra 2008 pozývajú na workshop „ Súčasné možnosti využívania ionizujúceho žiarenia v diagnostike a terapii v Bratislavskom samosprávnom kraji“ s účasťou zahraničných partnerov BSK: Záhrebskou župou, Moskovskou oblasťou a Hlavným mestom ČR Praha. Workshop sa uskutoční v Rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej ulici č. 16.

 
Program 
8.30 – 9.00 Prezentácia účastníkov
 
Otvorenie
9.00 – 9.10 
Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
 
9.10 – 9.45            
Príhovory hostí
 
9.45 – 10.00
Zdravotníctvo v Bratislavskom samosprávnom kraji - Veselá O.
 
10.00 – 10.15         
Prestávka
 
Prezentácia pracovísk
10.15 – 10.30         
Prezentácia Národného onkologického ústavu - Pobijáková M.
 
10.35 – 10.50
Špeciálne radiačné techniky v liečbe onkologických pacientov - Švantnerová M., Bolejšíková E.
 
10.55 – 11.10         
Stereotaktická radiochirurgia hlavy a krku - Šramka M., Maláček M., Trompak O., Šteňo J.
 
11.15 – 11.30         
Vaskulárna intervenčná radiológia na NÚSCH v Bratislave - Vulev I. 
 
11.35 -11.50
Prezentácia pracovísk FNsP Bratislava - Belan V.
 
12.15 – 13.15         
Obedňajšia prestávka
 
13.15 – 13.30                  
Súčasný stav využitia metód nukleárnej medicíny v diagnostike nádorov - Makaiová I., Veselý J., Kaušitz J.
 
13.35 – 13.50         
Prezentácia pracoviska nukleárnej medicíny FNsP Bratislava - Arpášová M.
 
13.55 – 14.10         
Hybridné zobrazovanie PET/CT v nukleárnej medicíne - Povinec P.
 
14.15 – 14.30         
Pokroky vo výrobe a využití radiofarmák - Macášek F.
 
14.30 – 14.45                  
Prestávka
 
14.45 – 15.15
Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov z Programov EÚ - Odbor európskej teritoriálnej spolupráce BSK 
 
15.15 – 16.25                  
Panelová diskusia
 
Rokovací jazyk: slovenčina, čeština
simultánny preklad: rusky, chorvátsky
 
Na príprave podujatia spolupracovali
Národný onkologický ústav Bratislava
Fakultná nemocnica Bratislava
Onkologický ústav Svätej Alžbety, s.r.o., Bratislava
BIONT, a.s., Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava