Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rozpočet je stabilizačný, konzervatívny a rizikový zároveň

Bratislavský samosprávny kraj bude v nasledujúcom roku hospodáriť s financiami vo výške 4,3 mld. Sk (144, 6 mil. €). Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný, jeho napĺňanie najmä v príjmovej časti bude mať isté riziká.

 
Po prvýkrát župná samospráva schvaľovala rozpočet v tzv. programovej štruktúre, čo jej vyplynulo zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jednotlivé programy predstavujú zámery a ciele, ktoré bude kraj realizovať z výdavkov svojho rozpočtu. Rozpočet je tak rozdelený vo svojej výdavkovej časti na trinásť programov, ktoré sa delia na podprogramy a prvky. Programová štruktúra de facto zodpovedá príslušným kompetenciám a úlohám kraja podľa rozsiahlej súčasnej legislatívy pokrývajúcej všetky oblasti pôsobnosti kraja.
Prvenstvo má tento rozpočet aj v tom, že je zostavovaný už v novej mene – v Eurách.
„Rozpočet na rok 2009 by som nazval stabilizačným, pri jeho zostavovaní sme zvolili konzervatívny prístup,“ uviedol návrh rozpočtu predseda BSK Vladimír Bajan. Riziká pri jeho napĺňaní vidí najmä v narastajúcej legislatíve, ktorá samospráve pridáva kompetencie bez finančného pokrytia - ide najmä o zákon o sociálnom zabezpečení. Problémom môže byť aj nedostatočné plnenie daňových príjmov ale aj niektoré makroekonomické ukazovatele.
Keďže BSK nemôže čerpať financie zo štrukturálnych fondov EU, váha výdavkov je najmä na vlastných príjmoch rozpočtu, takže snahou BSK i v nasledujúcom roku bude stabilizovať situáciu v oblasti školstva, sociálnych vecí, dopravy či kultúry dofinancovaním predovšetkým rekonštrukcie zariadení, t.j. škôl, sociálnych zariadení, divadiel či ciest. „Ambície si môžeme klásť len do takej výšky, na akú máme,“ povedal v tejto súvislosti Bajan. Za všetky priority spomenul rekonštrukciu Gymnázia na Grosslingovej ulici, Konzervatória na Konventnej či Bratislavského bábkového divadla ale aj rekonštrukciu cestnej siete v regióne. Kraj by mal pracovať aj na vytvorení centra komunitnej rehabilitácie, čo by predstavovalo efektívne zosieťovanie služieb, poskytovaných v sociálnej oblasti.
Zastupiteľstvu zároveň navrhol schváliť nariadenie, ktorým by stransparentnili nakladanie s majetkom kraja. V prípade, že majetok župa vyhlási za nadbytočný, ponuku na jeho predaj zverejní na internete a postupovať bude smerom k najvyššej cene. „Som rád, že poslanci tento môj návrh prijali,“ povedal po schválení nariadenia Bajan. Predseda BSK zároveň počíta s tým, že v dostatočnom čase pred voľbami zastupiteľstvo akékoľvek predaje majetku zastaví, aby tak predišlo rôznym špekuláciám.