Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013

Najbližší Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013 s výberom projektov sa uskutočnil v dňoch 11. a 12. decembra 2012.

 
Konečný dátum na predkladanie projektových žiadostí na Spoločný technický sekretariát (STS) vo Viedni je do 8. októbra 2012.
Bratislavský samosprávny kraj odporúča všetkým projektovým žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, aby svoje projektové žiadosti vrátane príloh pred podaním na STS prekonzultovali so svojim príslušným regionálnym miestom.
 
Zároveň Vám dávame do pozornosti informáciu, že dňa 11. a 12. Septembra 2012 sa v priestoroch Úradu BSK uskutoční povinný konzultačný deň za účasti členov Spoločného technického sekretariátu a zástupcov regionálnych miest oprávneného územia Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT. V prípade ak máte záujem zúčastniť sa konzultačného dňa, odporúčame Vám kontaktovať nižšie zodpovednú osobu.
Zodpovednou osobou za Bratislavský samosprávny kraj je Mgr. Lea Karakolevová (telefón: 02/48 264 117, e-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk).
 

 basis_SK-AT_4C.jpg

 EUflag_ERDF.jpg