Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálna oblasť

Samosprávne kraje majú na starosti veľkú oblasť v odbore sociálnych vecí. Zabezpečujú služby pre rôzne cieľové skupiny ako deti, ženy, na ktorých je páchané násilie, ľudia so zdravotným postihnutím a iné. Zároveň vedú register zariadení poskytujúcich sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu, zriaďujú a podporujú organizácie poskytujúce sociálne služby a spolufinancujú ich.

 

BSK má vo svojej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb a okrem nich podporuje ďalších asi 120 organizácií. Župa ich riadi, kontroluje, metodicky usmerňuje a financuje. Väčšina týchto organizácií sú domovy sociálnych služieb, pomáhajúce ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní postarať sa o seba sami alebo potrebujú pomoc a podporu. Ďalšie ponúkajú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu, dočasné bývanie alebo „domovy na pol ceste“ pre mladých ľudí z detských domovov, alebo bezpečné miesto pre ženy a deti ohrozené násilím.


Kraj tiež posudzuje žiadosti o odkázanosť na sociálne služby a odkázaným na ne poskytuje finančný príspevok. Župa zároveň ponúka aj služby svojej Kancelárie 1. kontaktu, kde občan získa poradenstvo k rôznym problémom v sociálnej oblasti a pomoc pri vybavovaní administratívnych vecí. Odbornú pomoc pre ľudí zasiahnutých rozvodom, výkonom trestu alebo pre deti s poruchami hyperaktivity a pozornosti ponúka prostredníctvom Centra pre rodiny v kríze.

Kraj sa v oblasti sociálnych vecí venuje aj koncepčnej činnosti, čo znamená, že vyhľadáva podnety na chýbajúce sociálne služby v kraji, pripravuje koncepciu, aktívne vyhľadáva prevádzkovateľov chýbajúcich služieb, spolupracuje s nimi a financuje ich.
Novinkou sú služby včasnej intervencie, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím, oneskoreným a rizikovým vývinom. Ďalšia z pripravovaných sociálnych služieb bude určená pre deti s autizmom. Župa sa v tomto roku zapojí aj do výzvy v rámci deinštitucionalizácie sociálnych služieb.