Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Odborný seminár k výzvam v rámci OP Výskum a vývoj

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj Vás pozýva na odborný seminár k vyhláseným výzvam:

 
  • OPVaV-2009/2.1/02-SORO: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce (zo dňa 27. 2. 2009)
  • OPVaV-2009/4.1/02-SORO: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji (zo dňa 27. 2. 2009)
  • OPVaV-2009/2.2/02-SORO: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (zo dňa 30. 3. 2009)
  • OPVaV-2009/4.2/02-SORO (energetika): 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (zo dňa 30. 3. 2009)
Odborný seminár sa uskutoční 14. mája t.r. o 10.00 hod. v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Odborný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzvach. Pozývame pracovníkov zodpovedných za prípravu a spracovanie finančnej analýzy v rámci aktuálnych výziev na opatrenia 2.1, 4.1 a 2.2, 4.2. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Program : Finančná analýza a dopad na rozpočet a oprávnené výdavky projektu
Lektori : pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
 
Potvrdenie Vašej účasti pošlite, prosím, na návratke, ktorú nájdete na: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=126 najneskôr do 12. mája 2009 na e-mailovú adresu: zachar@asfeu.sk alebo faxom na číslo: 02 69299 350 alebo poštou na adresu: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.