Blindfriendly  23. 9. 2018 | Meniny má Zdenka Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Elektronická úradná tabuľa II.


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší Ďalší

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .. /2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2017 zo dňa 29.9.2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Pripomienky k zverejnenému materiálu môžete posielať v termíne do 10.6.2018 na e-mail zlata.penevova@region-bsk.sk


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší Ďalší