Blindfriendly 3. 4. 2020 Site mapSite map              PrintPrint              SlovenskySlovensky
 
 

Awards of the Bratislava Self-Governing Region


 

 

2011
Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš
Ing. Alexander Cimbaľák
Anna Knežová – Schőnbrunová
Ing. František Mach CSc.
PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.
Husbands Alojzia and Bohumír Hrabák

2010
Jaroslav Halák
PhDr. Ján Škott
Juraj Nvota
Roman Polák
Karol Kantek
Small-Carpatian Museum in Pezinok (Malokarpatské múzeum v Pezinku)

2009
Štefan Kvietik, Bratislava

2008
Ladislav Bielik (in memoriam), Bratislava
Mgr. Jozef Rajchl, Bratislava
Veronika Vadovičová, Šelpice

2007
Mgr.art Magdaléna Rovňáková Art.D, Bratislava
Peter Wittgrúber, Pezinok
Alžbeta Žáčiková, Nová Dedinka

2006
Mgr. Slavomír Zoch, Modra
Dušan Štauder, Bratislava
Alžbeta Strapáková, Pezinok
RNDr. Margita Abrhámová, Bratislava

2005
Cathedral choir - AD UNA CORDA, Pezinok

Emília Tomanová, Bratislava
PaedDr. András Takács, Bratislava
Mária Kainová, Láb
Milan Kožuch, Malacky
Ružena Kráková, Malacky
Johana Hauserová, Čunovo
Mikuláš Bojko, Bratislava

2004
Association - Cech slovenských keramikov, Modra
Voluntary Fire brigade, Pezinok
Folklore baller Slnečnica – Sunčník, Gajary
Malé Karpaty (Small Carpathians) Cultural Centre
Prof. JUDr. PhDr. Lajos Turczel, CSc., Bratislava
Mgr. Vladimír Zetek, Malacky

2003
Small Carpathians Library in Pezinok (Malokarpatská knižnica v Pezinku)
Mgr. Gejza Ďurjak, Bratislava