Blindfriendly 3. 4. 2020 Site mapSite map              PrintPrint              SlovenskySlovensky
 
 

Awards of the Bratislava Self-Governing Region


 

 
2011
Mgr. Oto Šimkovič
PhDr. Ondrej Demo
Ing. Alena Synková, CSc.
PhDr. Emese Duka Zólyomi
Pavol Fandák
Mgr. Anton Belan
PhDr. Anna Píchová
Jozef Zsoldos (in memoriam)
 
2010
Ing. Jaroslav Števoe (in memoriam)
PaedDr. Ján Filc
Jozef Široký
Ing. Jirko Kubáček
Zita Furková
Prof. MUDr. Martin Janec, Dr.CS
 
2009
Peter Bittner, Pezinok
Daniel Hevier, Bratislava
Ľuboš Jurík, Bratislava
Doc. PhDr. Ivan Mauer, CSc., Bratislava
Milan Ružek, Bratislava
 
2008
Lúčnica, Slovak National Folklore Ballet
Slovak Philharmonic
RNDr. Milan Antala, Bratislava
Mgr. Vilma Cipárová, Bratislava
akad. mal. Miroslav Cipár, Bratislava
PhDr. Daniela Kočicová, Bratislava
Ing. Vojtech Polakovič, Bratislava
 
2007
Bratislava Puppet Theatre
Ignác Bizmayer, Modra - Harmónia
Ing. Jozef Javorka
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
 
2006
akad. mal. Jozef Nagy, Bratislava
PhDr. Jana Petrová, Malacky
 
2005
Small Carpatian Wine Route
Theatre Astorka Korzo ´90
 
Pavel Dvořák, Budmerice
PhDr. Ján Dubovský, Šenkvice
Akad. soch. Alexander Ilečko, Pezinok
PhDr. Elena Schniererová, Bratislava
Pavel Schenk, Bratislava
Ing. Jozef Stanovský, Svätý Jur
PaedDr. Jozef Pavelka, Bratislava
 
2004
Grammar school - Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava
Grammar school - Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava
Trade association - ÚSMEV AKO DAR, Bratislava
Ing. Arch. János Frideczky, Bratislava
František Janata, Bratislava
Judit Mayer, Bratislava
 
2003
Mgr. Elena Králiková , Bratislava
Ľudovít Havlovič, Bratislava
MUDr. Eduard Granec, Malacky
Ľudovít Slimák, Pezinok
Izabella Jégh, Bratislava