Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Predmet zákazky: výroba a osadenie kovovej dvojkrídlovej brány so zabudovanou vstupnou bráničkou, šírka brány 5 metrov.

Inštalácia kamerového systému na budovu školy. /Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 90001 Modra

Názov predmetu zákazky: Nákup násadových rýb - Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov zákazky: Nástroje pre Strednú odbornú školu Hlinícka 1, Bratislava

Predmet zákazky: Odstránenie havarijného stavu bleskozvodov, revízie bleskozvodov.

Názov predmetu zákazky: „Intelektuálny výstup projektu Erasmus + K2“ – tlač, grafická úprava a spracovanie publikácií metodiky (900 ks), pracovných listov (900 ks), učebnice (900 ks)

Vybavenie a doplnky do výdajne stravy; demontáž a montáž umývacieho centra

Odstránenie havárie kúrenia a kanalizácie

Výmena dverí do učební a kancelárií v budove školy

Ošetrenie stromov vo vonkajšom areáli školy