Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V tomto školskom roku Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave pokračuje v relizácii dvojročného medzinárodného projektu ERASMUS+ pod názvom Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers v spolupráci so strednými školami z Talianska, Litvy, Portugalska a Poľska.

 Prepojenie školy a praxe je jednou zo základným požiadaviek na kvalitu odbornej školy. Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave preto spolu s firmou IBM zorganizovala na pôde školy workshop pre žiakov III. a IV. ročníka s názvom Pracovný pohovor v praxi. Úlohou študentov bolo uchádzať sa o fiktívne pracovné miesto ekonomického charakteru v tejto spoločnosti a vypracovať motivačný list, ktorý potom použili priamo pri pohovore.

 SOŠ beauty služieb v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania usporiadali dňa 27.11.2018 pracovné a diskusné stretnutie zamestnávateľov a záujemcov o vstup do systému odborného vzdelávania v rámci národného projektu duálneho vzdelávania a zvýšenia atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Milí športoví nadšenci, aj tento rok môžete hlasovať za najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja. Hlasovanie je spustené na webovej stránke hlavného mesta a potrvá do 10. decembra 2018. Svoj hlas môžete dať iba jednému športovcovi/kolektívu v každej kategórii. V hlasovacom formulári je v každej kategórii aj voľná kolónka, v ktorej môžete dať svoj hlas inému kandidátovi, než ktorý je uvedený v zozname. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. decembra 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Gymnázium Alberta Einsteina, najstaršie gymnázium v Bratislave – Petržalke, pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. 12. 2018 od 13.00 do 17.00 hodiny.

 Posledný deň v mesiaci fotografie sa na SOŠ polygrafickej uskutočnila vernisáž žiakov pod projektovým názvom PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA. Žiaci všetkých ročníkov sa zapojili do súťaže a veru bolo z čoho vyberať. Prekvapení množstvom a kvalitou ostali nie len majstri odbornej výchovy p. Petrík a Bc. Hricišin ale aj porota. Nadšenie pre fotografiu nemalo žiadne obmedzenia okrem názvu. Ak neveríte, príďte sa presvedčiť do školskej Galérie PETIT.

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2019/2020.

Naši žiaci sa zúčastnili 20. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018 s prezentáciou dvoch firiem. Firma Biolly, s.r.o. – zameraná na výrobu mydla, pracích prostriedkov, éterických olejov a parfumérskych prípravkov.

 Dňa 13.11.2018 sa konal na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave prvý oficiálny ročník otvorených Majstrovstiev Slovenska v účesovej a dekoratívnej tvorbe KORUNA KREATIVITY 2019 a zároveň postupová súťaž OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE 2019. Študenti stredných škôl zo Slovenska a Česka súťažili na tému FREAK SHOW- BLÁZNIVÁ SHOW - CIRQUE DU SOLEIL.

 V dňoch 07. 11. – 08. 11. 2018 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Českých Budějoviciach. V tomto školskom roku sa tohto veľtrhu zúčastnila naša škola s firmou EXTRAÑO PASTEL s. r. o.. Firmu reprezentovali žiaci zo IV. MA – Miriam Kišová a Iveta Wursterová.