Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúca/vedúci úseku ekonomiky

 Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí pred Popolcovou stredou. Poznáme ich aj z nášho stredoeurópskeho priestoru v predkresťanskom aj v kresťanskom kontexte. Toto obdobie bolo charakteristické bujarou zábavou, kalorickými jedlami, maskami a veselými tancovačkami.

 Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok. Tamojší pacienti a návštevníci si od 09. februára do 09. apríla 2016 budú môcť prezrieť a kúpou aj podporiť ďalšie arteterapeutické aktivity piatich nadšencov výtvarného umenia. Steny útulnej kaviarničky Musique Club Galerie zase rozkvitnú ukážkami z tvorby Heleny „Heluny“ Kujanovej. Autorka svoje obrazy z obdobia 2001 – 2005 venovala na podporu aktivít pacientov Pinelovej nemocnice. Predajná výstava potrvá do 09. apríla 2016.

asistent/asistentka odboru sociálnych vecí na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Miesto výkonu práce:Bratislava Ponúkaný plat: dohodou Termín nástupu: 01.03.2016 Druh pracovného pomeru: na zastupovanie počas materskej dovolenky

 Dňa 6. januára 2016 navštívili naše zariadenie Traja králi s pastiermi, anjelikmi, Pannou Máriou, Ježiškom a Jozefom.

 Dňa 18. 12. 2015 sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné posedenie pre našich obyvateľov. Program si pripravil folklórny a spevácky súbor Radosť z Pezinka a naši obyvatelia.

Dostali sme niekoľko ponúk na sklonku roka 2015 prezentovať tvorbu našich klientov na verejnosti.

V predvianočný čas, 8. decembra 2015 sme mali opäť príležitosť privítať na našej pôde hostí z viacerých Domovov sociálnych služieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Na 5. ročníku Recitačnej súťaže odznela poézia a próza v podaní klientov z nasledovných zariadení: DSS Báhoň, DSS Gaudeamus, DSS HESTIA, DSS INTEGRA, DSS Javorinská, DSS KAMPINO, DSS prof. K. Matulaya, DSS Plavecké Podhradie, DSS a RS ROSA, DSS Rozsutec, DSS a ZpS Stupava.

 je prierez umeleckou tvorbou piatich talentovaných ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Považujem za veľmi dôležité poznamenať, že úlohou IROP-u nie je konkrétna podpora zamestnanosti, to je úlohou OPĽZ (Operačného programu ľudské zdroje), ktorý napr. prefinancováva mzdy, pomôcky a pod., teda zabezpečuje to konkrétne zamestnávanie mladých so zdravotným znevýhodnením, podporuje zamestnávateľov pri vytváraní pracovných príležitostí. IROP iba pripravuje podmienky na infraštruktúru a vybavenie.