Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Barbara Lebenshart Tomanová (58) je maliarka, ktorá žije v Domove sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave. Pred časom ma ako dlhoročnú priateľku a kurátorku výstav požiadala, aby som jej najnovší obraz s názvom Lidická matka ponúkla ako dar Památníku Lidice. Uplynul necelý rok a v tieto dni sme pri príležitosti otvorenia sezóny 2016 vďaka ústretovému a láskavému prístupu pána riaditeľa JUDr. Milouša Červencla a pani Mgr. Lubomíry Hédlovej, ako aj pani riaditeľky DSS Rozsutec Magdaleny Mihalikovej inštalovali a verejnosti predstavili jej autorskú výstavu. Pochopiteľne – s obrazom Lidická matka na čestnom mieste.

Naše zariadenie otvorilo svoje dvere 4. júna pre vyše sedemsto účastníkov kultúrno spoločenského podujatia pri príležitosti už 8. ročníka Dňa otvorených dverí i pre tých, ktorí sa možno len náhodou zastavili, aby spoločne s nami prežili jeden krásny deň plný nádherných okamihov, príjemných stretnutí, bohatého kultúrneho programu, zábavy, zaujímavých aktivít, ale aj chutného občerstvenia.

 Nič neodradilo našich dobrovoľníkov z ING Bank od cieľa, ktorý prijali, keď do DSS Rozsutec prišli ráno 10.júna 2016 v rámci iniciatívy Nadácie Pontis „Postaviť Naše mesto na nohy“, čiže v našom prípade pomôcť zveľadiť areál zariadenia.

 V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie, Štúrova 61 v Modre vás počas letných mesiacov očaria umelecké diela nadaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA.

na stolno - hokejový turnaj pod záštitou PhDr. Gabrielly Németh, podpredsedníčky BSK

 V DSS Sibírka sa vďaka projektu, ktorý podporila ČSOB nadácia podarilo rozšíriť ponuku terapeutických komponentov v hravej Snoezelen miestnosti, ale zároveň tiež vzdelať rodičov a zamestnancov na seminári o senzorickej integrácii.

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 33. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: „Sprevádzanie rodiny“ ktorý sa uskutoční dňa 8.6.2016 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

 Dňa 12.4.2016 predniesol Doc. MuDr. Jozef Hašto, PhD. v DSS Rozsutec prednášku na tému Vzťahová väzba.

 Dňa 13. mája 2016 sa uskutočnilo v DSS a ZPS na Hrnčiarska ulici,. posedenie obyvateľov pri príležitosti Dňa matiek a otcov. Kultúrny program si pripravili deti z CMŠ sv. Jozefa z Pezinka, klienti z DSS Merema z Modry – Harmónie a naši seniori.