Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V Centre rodiny – komunitom centre na Bazovského ulici v Bratislave – Dúbravke sa 24.11.2016 uskutočnila vernisáž výstavy výšiviek klientky Domova sociálnych služieb Rozsutec – Ruženky Rafaelovej. Vernisáž bola vyvrcholením projektu rozvoja samostatnosti našej klientky Ruženky, ktorý podporila Nadácia SPP. Autorkou projektu je Mgr. Karola Martáková, psychologička v našom zariadení. Výstava potrvá do konca roka 2016.

 V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie v Modre sa 02. Decembra 2016 uskutočnila vernisáž umeleckých diel výtvarne nadaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema, pod názvom „Harmónia anjelov“.

 23. novembra 2016 zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec absolvovali posledné stretnutie 4-denného kurzu riešenia konfliktov prostredníctvom nenásilnej komunikácie a mediácie, ktorý nadväzoval na predchádzajúci kurz nenásilnej komunikácie v minulom roku. Zúčastnilo sa ho 12 zamestnancov DSS Rozsutec vrátane vedúcich, sociálnych pracovníkov a zdravotníkov.

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema chráni dedičstvo našich otcov v mnohých podobách, z ktorých jednou je zachovanie a šírenie keramickej tradície pre náš región tak príznačnej. V novom projekte, ktorý Merema pripravuje sa snúbi čaro hliny s divadelným umením a vytvára jeden spoločný súzvuk.

 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie zorganizoval dňa 13. októbra 2016 už 8. ročník medzinárodného stretnutia s názvom „Spievajme na ľudovú nôtu.“ Akcia sa uskutočnila v kultúrnom dome v Sološnici. Toto podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 17 zariadení sociálnych služieb.

 Petangový klub La Boule Modra usporiadal 1. októbra v Hoteli pod lipou v Modre – Harmónii VI. ročník petangového turnaja pod názvom „Jesenné lístie padá“.

 Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec pozvali svojich priateľov a známych 9. septembra 2016 na Záhradnú slávnosť. V priateľskej atmosfére sme sa porozprávali o všetkom, čo nás teší, aj čo nám robí starosti a vyjadrili si vzájomnú podporu. Zároveň sme mali milú príležitosť osláviť vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke Hodonínska – Pod násypom, ktorý bude slúžiť nielen našim klientom, ale aj obyvateľom okolitých rodinných domov v Lamači.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách.

 Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie zrealizovala projekt Petang nás spája, ktorý vyvrcholil 23.06.2016 už VII. ročníkom petangového turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou.

 Dňa 7. júla 2016 sa konali v DSS Plaveckom Podhradí športovo – zábavné hry , na ktorých sa zúčastnilo 15 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.