Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí spolu s detašovaným pracoviskom v Bruseli plní úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov,
   

Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti


 

 

Predseda BSK Vladimír Bajan spolu s podpredsedami Bystríkom Hollým a Martinom Kurucom prijali v stredu 16. septembra 2008 v sídle BSK delegáciu z Regiónu Brusel – hlavné mesto a členov Rady Flámskeho spoločenstva, vedenú Jean-Lucom Vanraesom, predsedom Rady flámskeho spoločenstva.

 Dňa 10. septembra prijal predseda BSK Vladimír Bajan veľvyslanca Belgického kráľovstva na Slovensku J.E. Alaina Coolsa na pôde Bratislavského samosprávneho kraja. Išlo o prvé oficiálne stretnutie oboch predstaviteľov.

Európska komisia v tomto organizuje druhý ročník úspešnej súťaže Juvenes Translatores (mladí prekladatelia), do ktorej sa môžu študenti a stredných školy EÚ zapísať od 1. septembra do 20. októbra t.r.

Pri príležitosti 40. výročia udalosti z augusta 1968 sa v hlavnom meste susedného Rakúska uskutoční spomienkový koncert „Poďakovanie za pomoc“. Nádvorie Viedenskej radnice sa rozozvučí v stredu 10. septembra o 18.30 hod.

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike vypisuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať organizácie oprávnené získať grant na činnosť a technickú pomoc za poskytnutie priestorov pre verejné informačné centrá EUROPE DIRECT v rokoch 2009-2012.

 Po stanovení konverzného kurzu sme zase o krok bližšie k zavedeniu jednotnej európskej meny Euro. Bratislavský samosprávny kraj intenzívne pracuje na vytvorení podmienok a splnení všetkých kritérií pre prijatie jednotnej meny.

Časopis „Regional Review“ v spolupráci s Výborom regiónov v Bruseli ponúkajú možnosť nominovať projekty, programy a iniciatívy na regionálnej, medziregionálnej a medzinárodnej úrovni v Európe v rámci tohtoročného oceňovania „European Regional Champion Awards 2008.”

Most, ktorý spojí Záhorskú Ves a Angern, nový cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof či možnosti spoločných projektov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko (Niederösterreich) – to boli témy stretnutia najvyšších predstaviteľov oboch regiónov – predsedu BSK Vladimíra Bajana a Landeshauptmanna Dolného Rakúska Erwina Prölla.

Bratislavský samosprávny kraj sa onedlho stane partnerom siete 13 najrozvinutejších partnerských regiónov Európy. Tento zámer BSK, vstúpiť do Lisabonskej regionálnej siete, schválili poslanci BSK na dnešnom zastupiteľstve.

Predseda BSK Vladimír Bajan sa v rámci Národnej delegácie, ktorú vedie Milan Belica (NSK) zúčastní ako náhradník za riadneho člena Výboru regiónov (M. Murgaš, BBSK) v dňoch 18. a 19. júna 2008 zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli