Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 25.10.2012 sa na ZŠ Pankúchova 4 konala pod záštitou Ing. Martina Bertu, CSc., podpredsedu BSK a s finančným príspevkom BSK súťaž „Skladáme hlavolamy“.

V dňoch 19. – 20. 10. 2012 sa Ing. Jana Novotná a Ing. Jarmila Volovárová zúčastnili spolu so študentmi ovocinárskej výstavy v Trenčíne.

Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 25. novembra 2012 od 8.00 do 16.00 h.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v budove Centra vedecko-technických informácií v Bratislave pravidelne raz do mesiaca, posledný štvrtok v mesiaci, organizuje pre širokú verejnosť Národné Centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Stredná odborná škola Senec pracuje na projekte Comenius, školské partnerstvá, „Európska komunikácia v aktívnom celoživotnom vzdelávaní“.

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábrežie č. 5 v Bratislave.

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave si tento rok pripomína 40. výročie založenia.

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava.

Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej pripravila výstavu projektu COMENIUS – We have same colors. Študentské práce si možno pozrieť do konca októbra v Poľskom inštitúte na Klobučníckej ulici.