Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 V dňoch 9 až 11. marca 2012 sa dve žiačky SOŠ Na pántoch 9 v Bratislave zúčastnili na základe pozvania partnerskej školy 13. ročníka "Malopolski Konkurs Szkól Gastromomicznych" v Krakowe.

 Písomné maturitné skúšky v Bratislavskom kraji absolvuje tento týždeň 4 326 študentov stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

 V dňoch 6. - 7. marca sa cvičná firma antiBUGS, s. r. o. Obchodnej akadémie na Nevädzovej na Nevädzovej ulici v Bratislave zúčastnila na 4. ostravskom veľtrhu cvičných firiem s medzinárodnou účasťou.

 Malackí gymnazisti sa so svojim hudobným súborom prebojovali do finále medzinárodného festivalu GEF – The World Festival of Creativity in Schools, ktorý sa koná 2. – 6. mája 2012 v talianskom San Reme.

 Armwrestling klub pri Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji a Slovenská asociácia pretláčania rukou pozývajú na 18. juniorské majstrovstvá Slovenskej republiky jednotlivcov a 17. majstrovstvá Slovenskej republiky klubov v pretláčaní rukou, ktoré sa uskutočnia 21. apríla 2012.

 Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do celoslovenskej zbierky Dni nezábudiek, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie. V poslednom ročníku zbierky sme sa stali najúspešnejšou školou v Bratislave a zároveň na Slovensku, keď sme v uliciach Bratislavy vyzbierali viac ako 1700 eur.

 Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vás pozýva 21. marca 2012 do DK Ružinov v Bratislave, so začiatkom o 9:30 hod. na 9. ročník celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou.

 Pre ôsmakov, deviatakov, ich rodičov, kolektívy tried základných škôl, ale aj pre absolventov „Fajnorky“, organizuje SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie č. 5,Bratislava „Deň otvorených dverí“ dňa 20.3.2012 od 10:00 do 17:00.

 Pár fotografií z odovzdávania hlavnej ceny zo dňa 29. 02. 2012 udelenej odbornou porotou v súťaži mladých grafikov v rámci celoslovenskej komunikačnej kampane Ministerstva vnútra SR "Viete, čo teraz robí vaše dieťa?".

 Dňom 01. 03. 2012 začína škola realizovať projekt „Starostlivosť o zdravú mládež“. Podstatou projektu je zabezpečiť pre všetkých žiakov systematickú kaloricky hodnotnú stravu pre ich zdravý telesný a duševný rozvoj za symbolickú cenu 0,10 €/ lístok.