Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave poriada už 8. ročník Medzinárodnej súťaže, ktorá sa koná v priestoroch školy v dňoch 23. až 26.10.2012.

Výstavu projektu COMENIUS - Have you same colors v Poľskom inštitúte na Klobučníckej ulici v Bratislave v dňoch 9. – 30. októbra 2012

Na SOŠ sa realizujú rôzne projekty a aktivity financované z fondov EU. Projekt Leonardo Da Vinci – 11321185 je zameraný na zahraničné pobyty žiakov, počas ktorých si rozvíjajú a rozširujú odborné a jazykové kompetencie v praxi.

 Pozývame vás na Deň otvorených dverí na SOŠ Farského 9 v Bratislave.

V piatok 28. septembra 2012 sa súťažný tím z Gymnázia na Grösslingovej ulici v zložení zo štyroch žiakov kvinty - Juraja Bodíka, Juraja Májka, Juraja Kuhna a Richarda Miklóšiho vybral do nákupného centra Avionu, kde sa konal vedomostný kvíz v rámci projektu Noci výskumníkov.

V piatok, 28. septembra 2012, sa uskutočnil v poradí už ôsmy ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojilo šiestykrát, tretíkrát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Naše študentky z II.C triedy Katka Fratričová, Tereza Šándorová, Alex Kozová, Martinka Komorná a Majka Macejková sa 21.septembra 2012 spolu s triednou učiteľkou zúčastnili dobrovoľníckych aktivít v DSS Hestia na Bošániho ulici.

Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici č. 3 v spolupráci s hlavným mestom Slovenska Bratislava zorganizovali v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vzdelávací kurz pre seniorov Internetová škola, seniori – juniori.

Spojená škola Ivanka pri Dunaji vás srdečne pozýva na Westernové preteky – Finále Westernovej hobby ligy.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v budove Centra vedecko-technických informácií v Bratislave pravidelne raz do mesiaca, posledný štvrtok v mesiaci, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.