Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Časť žiakov druhých a tretích ročníkov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v rámci odbornej praxe zameralo a graficky spracovalo skutkový stav budovy školy.

 Dňa 16. 6. 2012 sa stretli hostia, rodičia a študenti na slávnostnej večeri, realizovanej formou BANKETU pri príležitosti praktickej časti záverečnej skúšky žiakov tretích ročníkov učebných odborov SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava.

 V piatok 18. mája 2012 bola v budove Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre počas rozlúčky maturantov slávnostne udelená Cena Ferdinanda Píseckého 2012.

 Súťažný tím PaKA Modra, ktorý tvorili študentky A. Šimonovičová, B. Stopjaková, D. Hurbanová, si úspešne počínal na regionálnom kole vedomostno-zábavnej súťaže Mladý Európan 2012.

 Dvaja žiaci zo SPŠ strojníckej – „Fajnorky“ súťažili v regionálnom kole súťaže v technickom kreslení.

Projekt Gymnázia v Malackách „Water Quality“ bol vybraný realizačným Earth tímom v Rio de Janeiro ako top projekt - Víťaz Slovenska pre rok 2012 Svetového dňa životného prostredia.

 Bádateľské projekty malackých gymnazistov opäť bodovali v medzinárodnej súťaži Stockholm Junior Water Prize. Do celoslovenského kola zo 160 projektov postúpilo 35, z toho 10 projektov práve z malackého gymnázia.

 Dvaja žiaci zo SPŠ strojníckej – „Fajnorky“ si zmerali „svoje sily“ a zručnosti v regionálnom kole súťaže v technickom kreslení. V konkurencii dvadsiatich ôsmych súťažiacich zo škôl západoslovenského regiónu obsadil Michal Zelenka 3. miesto a Patrícia Olajcová 1. miesto.

 V dňoch 19. až 21. 4. 2012 sa konal v Nitre 20. ročník výstavy výrobkov žiakov stredných škôl „MLADÝ TVORCA 2012“. V silnej konkurencii asi 100 stredných odborných škôl, združených stredných škôl a stredísk praktického vyučovania zúčastnených na výstave, študenti úspešne reprezentovali SOŠ technickú Vranovská, o čom svedčí aj zárobok vo výške 705,-€ (z toho TOP výrobok za 200,- €).

 Na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo pracovné rokovanie riaditeľov stredných škôl a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti BSK.