Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 27.06.2012 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej prebehla úžasná akcia. Pre žiakov ôsmych ročníkov ZŠ sa rozhodli usporiadať súťažno- zábavné dopoludnie, ktorého cieľom bolo priblížiť život študentov na priemyselnej škole.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji zorganizovala úspešný druhý ročník jazdeckých pretekov – Ceny Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji v Stredisku odbornej praxe v Zálesí, ktorý pozostával z troch pretekov. Z parkúrového jazdenia, drezúry koní a medzinárodnej súťaže koní huculského plemena „Huculská stezka“. Preteky boli oficiálne zaregistrované v programe súťaží Slovenskej jazdeckej federácie a Zväzu chovateľov koní Slovenska.

 21 študentov sa stretlo v horskom hoteli EVA v Jozefkovom údolí s cieľom prípravy prezentácií svojich prác podľa vopred zadaných projektov. Účastníci boli rozdelení do 4 skupín.

Dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil 4. ročník súťaže RODINNÝ DOM VELUX – celoštátne kolo.

O opaku svedčí aj úspech, ktorí dosiahli študenti Gymnázia v Pezinku.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča sa v dňoch 12. – 15. júna 2012 zúčastnila III. ročníka medzinárodnej súťaže „Vítejte u nás“ v Českých Budějoviciach. Súťaž bola určená pre žiakov stredných odborných škôl a jej usporiadateľom bola Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice.

 Časť žiakov druhých a tretích ročníkov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v rámci odbornej praxe zameralo a graficky spracovalo skutkový stav budovy školy.

 Dňa 16. 6. 2012 sa stretli hostia, rodičia a študenti na slávnostnej večeri, realizovanej formou BANKETU pri príležitosti praktickej časti záverečnej skúšky žiakov tretích ročníkov učebných odborov SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava.

 V piatok 18. mája 2012 bola v budove Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre počas rozlúčky maturantov slávnostne udelená Cena Ferdinanda Píseckého 2012.

 Súťažný tím PaKA Modra, ktorý tvorili študentky A. Šimonovičová, B. Stopjaková, D. Hurbanová, si úspešne počínal na regionálnom kole vedomostno-zábavnej súťaže Mladý Európan 2012.