Blindfriendly Štvrtok 19. 4. 2018 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Medzinárodný deň školských knižníc na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej 2 oslávili sériou čitateľských podujatí a kultúrno – spoločenských aktivít v dňoch od 24.10.2011 do 27.10.2011 pod názvom „Knižnica pre malých aj veľkých“.

 Blíži sa 1. november a s ním vchádza do našich sŕdc smútok a nostalgia umocnená chladným a daždivým počasím. Zatiaľ čo dospelí prežívajú tento sviatok s veľkou úctou a vážnosťou, deti a mládež, ovplyvnení západnou kultúrou, spájajú tento sviatok s americkým Halloweenom.

 Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ul. 2 v Bratislave sa v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi zapojili v dňoch 17. – 25. 10. do charitatívnej akcie Červené stužky.

Stredná odborná škola, Na pántoch 9, v Bratislave, organizovala v dňoch od 18.10. 2011 do 21.10.2011 7. ročník MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV v odboroch: KUCHÁR, ČAŠNÍK, CUKRÁR, BARMAN a PRACOVNÍK MARKETINGU – BLOK OBCHOD pod názvom „EURÓPA 2011“.

 Žiačky bratislavskej SOŠ na Farského ulici, Simona Klčová (plundrové cesto) a Michaela Brečanyová (výroba lístkového cesta) zíslkali druhé miesto za výrobu lístkového cesta a rovnako druhé miesto ako najlepší tím. Súťažný tím viedla majsterka odborného výcviku Angelika Valientová.

 Dňa 14.10.2011 sa konala odborná exkurzia v mäsospracujúcom podniku SVAMAN na Myjave. Účastníkmi exkurzie boli žiaci učebného odboru mäsiar – lahôdkár a vybraní žiaci študijného odboru pracovník marketingu.

 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava v spolupráci s chemickou spoločnosť BASF Slovensko 6.októbra 2011 slávnostne otvorila prvé detské laboratórium v rámci globálneho projektu Kids‘ Lab, ktorý je aktívny už vo viac ako 15 krajinách na celom svete.

 SOŠ Senec v spolupráci s Katedrou techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF Nitra sa prezentovali na medzinárodnej konferencii Agria Media 2011 a ICI-11 konferencii o informačných a komunikačných technológiách.

 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava v spolupráci s chemickou spoločnosť BASF Slovensko slávnostne otvorila dňa 6.10. 2011 prvé detské laboratórium v rámci globálneho projektu Kids‘ Lab, ktorý je aktívny už vo viac ako 15 krajinách na celom svete.

Z každej školy je možné vyslať maximálne 3 súťažiacich.