Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku z Malinova Vás pozýva na 4.ročník medzinárodnej súťaže mladých floristov - jednotlivcov v aranžovaní kvetín pri príležitosti sviatku Sv. Valentína - Malinovský Valentín 2012, ktorá sa uskutoční 14.februára 2012.

SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave Vás pozývajú 7. februára 2012 (utorok) od 8:00 do 16:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva na Slenárovej 7 v Bratislave Vás pozýva vo štvrtok 26. januára 2012 od 9:30 do 17:30 hod. na Deň otvorených dverí.

 V polovici decembra 2011 sa 2 pedagógovia našej školy zúčastnili prípravnej návštevy v Kolíne v Českej republike v rámci nového medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius.

 Pozývame Vás na prezentáciu 33 odborných škôl v pôsobnosti Bratislavskej župy. Prezentácia má pomôcť rodičom a deťom pri výbere školy po skončení základnej školy. Podujatie s názvom „Deň župných škôl v Avione“ sa uskutoční v piatok 13. januára od 9:00 do 20:00 v nákupnom centre Avion.

Stredná odborná škola na Komenského 27 v Pezinku a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na medzinárodnú kadernícku súťaž CENA MESTA PEZINOK 2012, ktorá sa uskutoční 18. apríla 2012 v Športovej hale pri SOŠ Pezinok.

 Vedenie školy v spolupráci s členmi predmetovej komisie anglického jazyka vytvorili v mesiaci november týždenný program projektu tak, aby zahraničný tím strávil vždy najmenej 4 vyučovacie hodiny denne prácou v jednotlivých triedach.

 Koncom decembra sa v budove SOŠ drevárskej na Pavlovičovej ul. Bratislave konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Young designers, ktorá pôsobí na našej škole v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, n. o.

 Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej 35 v Bratislave pripravili vianočnú dobročinnú akciu Euro srdcom, na podporu myšlienky spolupráce s detským domovom Studienka.