Blindfriendly Pondelok 22. 10. 2018 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 V dňoch 5.a 6.12.2011 sa chlapci zo SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave, Jakub Vlha a Michal Krajčovič- 4.MB a dievčatá Janka Priczelová a Lucka Sedláčková - 3.MA, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTESALÓN 2011 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.

 Tohoročný 5. december nebol na na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave len taký obyčajný pondelok. Od samého rána bol poznamenaný nezvyčajným ruchom, prichádzali hostia – návštevníci Dňa otvorených dverí, ktorí mohli nazrieť za dvere školských tried a zúčastniť sa tak „otvorených hodín“ na jednotlivých vyučovacích predmetoch.

 V dňoch 29.10 - 5.11 2011 sa študenti Gymnázia A. Einsteina z Bratislavy už po piaty raz zapojili do programu EU Mládež v akcii s názvom „YOUNG EUROPEAN BUSINESS CAMPUS FOR STUDENTS“.

 Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) Na pántoch v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, sa až do 21. decembra prezentujú na vianočných trhoch Eurovea. Vo svojom stánku ponúkajú návštevníkom chutnú kapustnicu a drobné vianočné pečivo.

 Počas Dňa otvorených dverí na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave sa 30. novembra 2011 uskutočnilo podujatie ruskej bilingválnej sekcie z príležitosti 55. výročia založenia školy.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, pre všetkých žiakov ZŠ, ich rodičov a výchovných poradcov, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2011 /streda/ v priestoroch školy od 8,00 do 16,00 hod.

 Riaditeľ SOŠ technickej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí spojený s ukážkami zlatníckých prác, predajom, čistením a opravami šperkov, ktorý sa bude konať 14. 12. 2011 od 9.00 hod.- do 15.00 hod. v priestoroch SOŠ technickej na Vranovskej ulici č.4, Bratislava.

Spojená škola Tokajícka24,Bratislava v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave pozýva všetkých na podujatie “Večer s poviedkou“, ktoré sa uskutoční 6. 12. 2011 o 16.00hod. v galérii Artotéka - úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 v Bratislave.

 Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava pokračuje v ďalšom projekte COMENIUS školské partnerstvá pod názvom „European CNC-Network – Train for Europe – RELOADED“.

 Už štrnásť rokov sa žiaci a učitelia pod vedením Dr. Jozefa Horáka, riaditeľa strednej školy na Farského ulici v Bratislave zapájajú do boja proti negatívnym vplyvom drog. Mladí ľudia pripravujú a vymýšľajú aktivity, ktoré potom ponúkajú svojim spolužiakom ako náhradu za nudu, ničnerobenie a problémy v spoločnosti.