Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 5. júna 2012 (utorok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už druhý ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

 V rámci praktického vzdelávania žiakov v predmete "Základy somelierstva" sa žiaci SOŠ vinársko-ovocinárskej zúčastnili odbornej degustácie v Národnom salóne vín v Pezinku, ktorý je najvyššou súťažou vín vyrobených v SR z hrozna vypestovaného na Slovensku.

 Posledné zvonenie pre maturantov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej nastalo 28.06.2012. Okrem maturitných vysvedčení, vedomostí, skúseností a priateľstiev si 36 absolventov odnáša certifikáty Autodesk Academie.

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava otvára v školskom roku 2012/2013 externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji 16.05.2012 privítala vo svojich priestoroch 16 žiakov a 4 učiteľky zo Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Deti si prišli pozrieť našu školu, boli nadšení ukážkami športovej kynológie.

 Tak ako po iné roky SOŠ dopravná na Sklenárovej 9 v Bratislave opäť organizuje súťaž v technickom kreslení - Regionálne kolo súťaže v technickom kreslení, ktoré sa uskutoční 6. júna 2012 o 9:15 h v priestoroch SOŠD.

 SOŠ dopravná na Sklenárovej 9 v Bratislave organizuje v spolupráci s BSK a v zmysle rozvoja športu a starostlivosti o mládež podujatie v utorok 29. mája 2012 o 9:00 hod. na Partizánskej lúke „Olympijský športový deň“.

 V dňoch 29.4.- 3.5.2012 sa štyria študenti Gymnázia Antona Bernoláka Patrícia Chvostaľová, Nika Dovalovská, Peter Kľúcsik a Andrej Jaško zúčastnili na medzinárodnom stretnutí krajín v Bulharsku v rámci projektu Mladí reportéri programu Comenius.

 Dňa 10. mája 2012 usporiadala Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre 1. Študentskú odbornú degustáciu vín v priestoroch veľkej sály školy. Do odborných komisií zasadli žiaci maturitných ročníkov a predsedovia boli z radov vinohradníckej a vinárskej praxe.

V spojitosti s blížiacou sa letnou olympiádou v Londýne Slovenský olympijský výbor zorganizoval 18. 4. 2012 regionálne kolo vo vedomostnej súťaži o olympizme pre stredné školy. Uskutočnilo sa na Športovom gymnáziu v Bratislave na Ostredkovej ulici. Súťaž bola štvorkolová.