Blindfriendly Pondelok 23. 4. 2018 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Stredná odborná škola, Na pántoch 9 v Bratislave Vás pozýva na 7. Ročník Medzinárodnej súťaže žiakov, ktorá sa bude konať pod názvom „EURÓPA 2011“ v učebných a študijných odboroch - kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu – blok obchod, obchodný pracovník a predavač v dňoch 17. 10. – 21. 10. 2011.

 Počas záverečného ceremoniálu 13. ročníka medzinárodnej súťaže Expo Sciences International (ESI) 2011 preberali ceny najlepší mladí vedci. Ocenenie za najlepšie vedecké projekty v oblasti chémie odovzdávala podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.

 Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, zo Sklenárovej ulici 1 v Bratislave už tradične organizovala siedmy ročník medzinárodnej korešpondenčnej súťaže žiackych prác s protidrogovou tematikou „ŽIVOT BEZ DROGY“.

 S podporou Bratislavského samosprávneho kraja sa začal 12. ročník medzinárodného florbalového turnaja Slovak open.

 Dňa 30.6.2011 navštívil Strednú priemyselnú školu strojnícku na Fajnorovom nábreží v Bratislave úspešný absolvent školy minister obrany Slovenskej republiky Ľubomír Galko. Pána ministra sprevádzal pplk. Marian Kurilla ( riaditeľ kancelárie ministra) a Ivan Rudolf (hovorca a riaditeľ komunikačného a tlačového odboru) a Mgr. Henriette Geierová ( riaditeľka Odboru protokolu a informácií).

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obsadenie miesta riaditeľa

 Pod týmto heslom zorganizovalo BSK a lodenica Gymnázia Malacky pre študentov stredných škôl splav rieky Moravy na úseku Vysoká pri Morave – Devín.

 V Zrkadlovej sieni primaciálneho paláca ocenovanie mladých Bratislavčanov

 V dňoch od 6. do 9. júna prebehlo v Brne počas Autosalónu 2011 prvý ročník Česko-slovenského superfinále AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2011. Súťaže sa zúčastnili najlepší mladí autoopravári z Českej a Slovenskej republiky.

 Dňa 1.júna 2011 sa na SOŠ Ivanská cesta 21 v Bratislave konal Olympijský festival detí a mládeže Slovenska. Cteným hosťom, ktorý aj otvoril toto podujatie, bol člen sekretariátu Slovenského olympijského výboru, člen ústredného štábu OFDM Slovenska a bývalý slovenský reprezentant v atletike a rekordér na 400, 800 a 1500 m Roman Hanzel.