Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Charitatívnu akciu podporili Michaela Némethyová, Sylvia Tarnaiová a Andrej Radimák.

 Študenti Gymnázia Alberta Einsteina sa zúčastnili v stredu 7. decembra 2011 Vedeckej show s názvom „Rôznorodosť zdrojov energie alebo Michaelov energetický koktail“ v aule Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline.

 Desiatka žiakov zo stredných odborných škôl (SOŠ) a gymnázií v pôsobnosti Bratislavského kraja získalo ocenenie od župana Pavla Freša za aktívnu účasť a najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom projekte alternatívnej dopravy.

 Stredná odborná škola chemická organizuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu mnoho aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, motivovať ich k štúdiu. Snažíme sa v praxi napĺňať Senecove slová, ktoré sa stali naším mottom - „Neučíme sa pre školu, ale pre život“.

 SOŠ chemická sa tak ako každý rok, i tento rok zúčastnila dvojdňového stretnutia pridružených škôl UNESCO (12. – 13.12 2011) s cieľom prezentovať aktivity školy uskutočnené v rámci UNESCO, prezentovať školu ako aj Bratislavský samosprávny kraj.

 Pri príležitosti Roku chémie predmetové komisie fyziky a chémie v Gymnáziu A. Einsteina v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi fyziky a chémie z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnili prednáškovo-experimentálnu prezentáciu pre študentov v laboratórnych priestoroch gymnázia.

 Už tradičným, prvým v tomto školskom roku je Deň otvorených dverí. Súčasťou programu bola aj módna prehliadka z tvorby študentov oddelenia textilu a možnosť konzultácií s pedagógmi jednotlivých študijných odborov.

 V dňoch 5.a 6.12.2011 sa chlapci zo SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave, Jakub Vlha a Michal Krajčovič- 4.MB a dievčatá Janka Priczelová a Lucka Sedláčková - 3.MA, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTESALÓN 2011 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.

 Tohoročný 5. december nebol na na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave len taký obyčajný pondelok. Od samého rána bol poznamenaný nezvyčajným ruchom, prichádzali hostia – návštevníci Dňa otvorených dverí, ktorí mohli nazrieť za dvere školských tried a zúčastniť sa tak „otvorených hodín“ na jednotlivých vyučovacích predmetoch.

 V dňoch 29.10 - 5.11 2011 sa študenti Gymnázia A. Einsteina z Bratislavy už po piaty raz zapojili do programu EU Mládež v akcii s názvom „YOUNG EUROPEAN BUSINESS CAMPUS FOR STUDENTS“.