Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Výmena podlahovej krytiny_PVC

Stavebné práce na budove a exteriéri Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ul. č. 44 v Bratislave

Názov predmetu zákazky – Sťahovanie strojov a vybavenia stolárskej dielne - SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov zákazky: Malá Tália 2019 – Autobusová doprava organizátorov a účastníkov podujatia

Názov zákazky: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí telocvične Gymnázia, Hubeného 23, Bratislava

Odstránenie havárie vodovodnej prípojky / Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava

„Oprava poškodeného rozvodu potrubia UK, TÚV a cirkulácie“ / Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava

Maľovanie v roku 2019-oddelenia CHL, kuchyne, jedálne, chodby na prízemí, oprava kúpeľne CHL / Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Hlavná 13, 900 31 Stupava

Nákup: " Outdoorový stolný tenis na Kvačalke" : SPŠ dopravná Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Predmet zákazky: Demontáž pôvodného osvetlenia a montáž LED trubicových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu.