Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v utorok 4. decembra 2018 od 11.00 hod v budove školy.

Bratislavský samosprávny kraj dňa 27.11.2018 vyhlásil v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu. Jedna výzva je zameraná na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi. Druhá výzva je zameraná na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK.

 13.11.2019 sa študenti SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava zúčastnili súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky KORUNA KREATIVITY 2019 s postupom na OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE 2019 na tému – FREAK SHOW – CIRQUE DU SOLEIL v nasledujúcich kategóriách : Facepainting a Súťažný make-.up

VOĽNÉ MIESTA V ŠKOLSKÝCH INTERNÁTOCH PRE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL aktualizácia k 20.11.2018

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2018 na tunajšej škole v čase 10.00 - 14.00 h.

Dňa 06. 12. 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada DOD. „Návšteva vyučovacieho procesu a tvorivých zručností na SOŠ HSaO“

Desať študentov bolo po prvýkrát v histórii Slovenska dňa 8. 11. 2018 v starej budove SNR slávnostne ocenených zlatými medailami, až šiesti z nich sú žiakmi Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia. Po úspechu žiakov uvedenej školy na Olympiáde metropol, kde úspešne reprezentovali hlavné mesto i Bratislavský samosprávny kraj, ide o ďalší skvelý úspech žiakov tejto školy.

 Posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave pripomenuli 100. výročie založenia 1. ČSR.