Blindfriendly Sobota 15. 12. 2018 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V priebehu marca a apríla 2016 sa zdravotnícki a sociálni pracovníci DSS Rozsutec, DSS Prof. Karola Matulaya a DSS Kampino venovali získavaniu zručností v oblasti riešenia konfliktov komunikácie.

 ktoré sa konajú 1.JÚNA 2016 (streda) (pokiaľ nám nebude priať počasie, náhradný termín je 7.júna 2016) na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Divadelný súbor AGAPE, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka naštudoval novú pôvodnú divadelnú hru DROTÁRI, s ktorou získal na krajskej divadelnej prehliadke v Senci 2. Miesto.

 Dňa 15. februára 2016 sme pripravili pre našich obyvateľov Fašiangové posedenie. V programe vystúpil spevácky súbor „Obstrléze “.

Riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúca/vedúci úseku ekonomiky

 Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí pred Popolcovou stredou. Poznáme ich aj z nášho stredoeurópskeho priestoru v predkresťanskom aj v kresťanskom kontexte. Toto obdobie bolo charakteristické bujarou zábavou, kalorickými jedlami, maskami a veselými tancovačkami.

 Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok. Tamojší pacienti a návštevníci si od 09. februára do 09. apríla 2016 budú môcť prezrieť a kúpou aj podporiť ďalšie arteterapeutické aktivity piatich nadšencov výtvarného umenia. Steny útulnej kaviarničky Musique Club Galerie zase rozkvitnú ukážkami z tvorby Heleny „Heluny“ Kujanovej. Autorka svoje obrazy z obdobia 2001 – 2005 venovala na podporu aktivít pacientov Pinelovej nemocnice. Predajná výstava potrvá do 09. apríla 2016.

asistent/asistentka odboru sociálnych vecí na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Miesto výkonu práce:Bratislava Ponúkaný plat: dohodou Termín nástupu: 01.03.2016 Druh pracovného pomeru: na zastupovanie počas materskej dovolenky

 Dňa 6. januára 2016 navštívili naše zariadenie Traja králi s pastiermi, anjelikmi, Pannou Máriou, Ježiškom a Jozefom.

 Dňa 18. 12. 2015 sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné posedenie pre našich obyvateľov. Program si pripravil folklórny a spevácky súbor Radosť z Pezinka a naši obyvatelia.