Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Dňa 16.06.2016 Ing. Peter Šramko, starosta MČ Lamač a poslanec BSK, za účasti hasičov z Dúbravky, Mestských lesov v Bratislave a dobrovoľníkov z Červeného kríža slávnostne otvoril už siedmy ročník súťaží na Partizánskej lúke, ktorý zorganizoval DSS Rozsutec v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 V prvom polroku 2016 sa prostredníctvom podpory Nadácie Eset v DSS Sibírka uskutočnil projekt „Aktivity, ktoré naučia a spájajú“.

 Vďaka finančným prostriedkom získaným z grantu od spoločnosti GlaxoSmithanKline Slovakia, s. r. o. sa v Sibírke podarilo uskutočniť v prvom polroku 2016 štyri semináre „Láskavý prístup ku klientovi“, ktorý absolvovalo 20 terapeutických a zdravotníckych zamestnancov DSS Sibírka.

 Od septembra 2015 do konca mája 2016 sme s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali projekt s názvom „Podpora integrácie mladých ľudí v GAUDEAMUS – ZKR“.

 Pod záštitou pani Ruženy Geringer DSS Plavecké Podhradie uskutočnilo výstavu maľovaných a vyšívaných obrazov pani Evy Bočkayovej a pani Daniely Gašparovičovej v rakúskom Angerne.

 Po roku sme sa znovu stretli 14. júna 2016 – na pôde DSS Javorinská 7/a Bratislava, už na VII. ročníku turnaja v hode šípkou na terč medzi zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 Barbara Lebenshart Tomanová (58) je maliarka, ktorá žije v Domove sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave. Pred časom ma ako dlhoročnú priateľku a kurátorku výstav požiadala, aby som jej najnovší obraz s názvom Lidická matka ponúkla ako dar Památníku Lidice. Uplynul necelý rok a v tieto dni sme pri príležitosti otvorenia sezóny 2016 vďaka ústretovému a láskavému prístupu pána riaditeľa JUDr. Milouša Červencla a pani Mgr. Lubomíry Hédlovej, ako aj pani riaditeľky DSS Rozsutec Magdaleny Mihalikovej inštalovali a verejnosti predstavili jej autorskú výstavu. Pochopiteľne – s obrazom Lidická matka na čestnom mieste.

Naše zariadenie otvorilo svoje dvere 4. júna pre vyše sedemsto účastníkov kultúrno spoločenského podujatia pri príležitosti už 8. ročníka Dňa otvorených dverí i pre tých, ktorí sa možno len náhodou zastavili, aby spoločne s nami prežili jeden krásny deň plný nádherných okamihov, príjemných stretnutí, bohatého kultúrneho programu, zábavy, zaujímavých aktivít, ale aj chutného občerstvenia.

 Nič neodradilo našich dobrovoľníkov z ING Bank od cieľa, ktorý prijali, keď do DSS Rozsutec prišli ráno 10.júna 2016 v rámci iniciatívy Nadácie Pontis „Postaviť Naše mesto na nohy“, čiže v našom prípade pomôcť zveľadiť areál zariadenia.

 V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie, Štúrova 61 v Modre vás počas letných mesiacov očaria umelecké diela nadaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA.