Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Študenti SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa už tradične zúčastnili medzinárodnej aranžérskej súťaže Savaria Floriadae v maďarskom meste Szombathely pod vedením majsterky odborného výcviku Beáty Tvaruskovej.

 V priestoroch jedálne Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste v Bratislave sa 19. apríla 2012 uskutočnilo spoločné podujatie organizované arteterapiou DSS a študijným odborom pedagogické lýceum z Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Bratislave pod názvom "Tvorím, teda som".

 Cieľom je podporiť zdravý životný štýl a vytvoriť príležitosť pre športové aktivity žiakov.

 Žiačka OA Nevädzová 3 získala v krajskom kole Enersol SK - Využitie alternatívnych zdrojov 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola kde úspešne obhajovala svoju prácu na tému Využitie alternatívnych zdrojov energie- Veterná energia.

 Stredoškoláci v Bratislavskom kraji budú od stredy do piatka súťažiť v ľadovom hokeji „O pohár Bratislavského župana“. Tento už XI. ročník turnaja stredných škôl sa uskutoční na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

 V piatok 13. apríla sa študentka 4.B Lenka Kurťáková zúčastnila celoslovenského kola Olympiády Mladý účtovník 2012 v Žiline.

 Žiaci SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti dosiahli mimoriadne výsledky. Obsadili tri prvé a jedno druhé miesto.

 Viki Muhonen, študentka odboru predaj a vedenie predajne z partnerskej fínskej školy “Etela Karjalan Ammatiopisto Lappeenranta“, praxovala od 19.3.-20.4. vo firme TESCO, Zlaté Piesky v Bratislave.

 Študenti postupne prechádzali školským, oblastným, celoslovenským kolom. V celoslovenskom finále sa umiestnili Lukáš Jánoš na 3. mieste postupovom a Michal Vaško na 5. mieste v kategórii autoopravár-lakovník.

 Vo štvrtok 29.03.2012 v Gymnáziu A.Einsteina prebehlo stretnutie študentov bilingválnej sekcie ruského jazyka so študentami gymnázia s rozšíreným vyučovaním ruského jazyka z rakúskeho mesta Eisenstadt.