Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej v Bratislave (PaSA) vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 5. decembra 2011 od 8:00 do 16:30 hod.

Každý rok pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Pamätný list svätého Gorazda žiakom a študentom všetkých typov a stupňov škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti.

Do programu 47. ročníka Bratislavských hudobných slávností, ktoré sa konajú v dňoch 25.11-12.12.2011 je zaradený komorný koncert študenta štátneho Konzervatória v Bratislave Tomáša Šelca (absolutný víťaz Medzinárodnej speváckej súťaže G. F. Händla, 2010, Eger, Maďarsko), klavírna spolupráca - pedagóg školy Mgr. art. Dany Hajóssy, pod názvom Americká pieseň – Hommage á Paul Robeson (30.11.2011).

 Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej 44 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.novembra 2011 a 15. februára 2012.

Stredná odborná škola, Račianska ul.105, Bratislava pozýva výchovných poradcov ZŠ, žiakov a rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2011 v čase od 10:00 do 17:00 a bude zameraný na prezentáciu študijných a učebných odborov.

 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 23.11.2011. Okrem prehliadky školy sa žiaci môžu pozrieť, ako budú prebiehať talentové skúšky, prípadne, ak si prinesú športové oblečenie, aj overiť svoje schopnosti.

Nádácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne pre stredoškolské časopisy, ktoré spracujú najoriginálnejšie obsahovo a graficky tému finančného vzdelávania.

Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavské združenie telesnej kultúry vyhlasujú XIX. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2011.

 Stredná odborná škola elektrotechnická na na Rybničnej ul. č. 59 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov z radov deviatakov ZŠ a ich rodičov 24. novembra 2011 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 V dňoch 4. – 6. novembra 2011 sa v Bratislave uskutočnila konferencia BratMUN. Bol to 11. ročník modelu konferencie Spojených národov. Organizátormi podujatia bolo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave.