Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Žiačka Strednej odbornej školy podnikania zo Strečnianskej Lenka Škulecová sa stala víťazkou v Krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii hoteliérstvo a cestovný ruch.

 V dňoch 29.03. až 30.03.2012 sa uskutočnil 34. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo aj 6 žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej.

 Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji Vás srdečne pozýva na parkúrové preteky „Cena Spojenej školy“ dňa 28.apríla 2012 v Stredisku odbornej praxe v Zálesí.

 V dňoch 23. – 26.3.2012 sa na pôde SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava uskutočnil 48. ročník celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii A (pre gymnáziá), v kategórii EF (pre odborné školy).

 Asi najznámejšia súťaž odbornej vyspelosti žiakov je stále Stredoškolská odborná činnosť. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku prezentovali 4 žiaci SOŠ chemickej svoje najnovšie zistenia z oblasti vedy a techniky.

 Študenti-basketbalisti z Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave úspešne reprezentujú Bratislavský kraj, školu aj miestnu časť Rača. Aj v tomto roku získali titul Majstrov Slovenska v basketbale stredných škôl, ktoré sa konali 19.-20. marca 2012 v Leviciach.

 SOŠ na Kysuckej 14 v Senci zorganizovala 3. apríla „ Leonardo Da Vinci, Mobility deň. Študenti, ktorí sa zúčastnili od začiatku školského roku 2011/2012 pracovných stáží v zahraničných firmách v Turecku a Fínsku informovali spolužiakov a učiteľov o svojich skúsenostiach a získaných zručnostiach.

 V stredu 11. apríla 2012 študenti bilingválnej sekcie Gymnázia A. Einsteina boli pozvaní na veľvyslanectvo Ruskej federácie (RF) na stretnutie s veľvyslancom RF v SR pánom Kuznecovom.

 Dňa 22.3.2012 sa v aule University Konštantína Filozofa v Nitre konal 13. ročník divadelného festivalu v anglickom jazyku. Už po 4-krát sa tohto festivalu aktívne zúčastnili aj žiaci Gymnázia v Malackách .

 Dňa 29. 04. 2012 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom sa zúčastnilo šesť žiakov našej školy s 3 prácami. Dve práce sa úspešne umiestnili na 2. a 3. mieste a naši žiaci sa v dňoch 24. – 27. 04. 2012 zúčastnia celoštátneho kola SOČ v Piešťanoch.