Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Žiaci Strednej odbornej rybárskej školy (5 študentov a pedagogický dozor) z Francúzska absolvovali v dňoch 23.03. – 05.04. 2012 výmennú prax, ktorú im zabezpečila Spojená škola v Ivanke pri Dunaji.

 Študenti SOŠ drevárskej sa pri výbere predmetu podnikania v rámci hodín Aplikovanej ekonómie rozhodli, že využijú štúdiom získané vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania dreva a rozhodli sa vyrábať šperky, ktoré najprv sami navrhli.

 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis finančne podporil i projekt Gymnázia v Malackách s názvom „Nepodceňujme UV žiarenie!“ Projekt bol v programe „Energia pre vzdelanie“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.

 V marci 2012 sa uskutočnilo jedenásť úspešných koncertov žiakov z Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave na univerzitách a v koncertných centrách vo Washingtone D.C, v štátoch Pennsylvánia a Maryland organizovaných prezidentkou World Artists Experiences.

 Pri príležitosti Dňa učiteľov dnes podpredsedníčka Bratislavského kraja Gabriella Németh ocenila 20 stredoškolských pedagógov. Ocenenie je vyjadrením vďaky, ktorým chce župa zvýrazniť zásluhy učiteľov na rozvoji vedomostných kvalít študentov stredných škôl v regióne.

 V dňoch 20. a 21. marca 2012 sa uskutočnila v SOŠ na Záhradníckej ulici v Nových Zámkoch 4. ročník medzinárodnej súťaže v príprave kávy BARISTA 2012 Junior.

 V dňoch 20 a 21. marca 2012 sa SOŠ Farského 9 v Bratislave zúčastnila Barmanskej súťaže v Košiciach „Cassovia CUP 2012“ , ktorú usporiadala Hotelová akadémia a SkBA.

Na Strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave na ulici J. Jonáša 5, v Devínskej Novej Vsi sa 20. marca 2012 konalo oblastné kolo už 12.ročník súťaže Autoopravár junior 2012.

 V priestoroch Domu kultúry Ružinov zorganizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej 21. marca už 9. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl.

 V roku 1998 bola založená hlavná platforma AEC-NET, pod nadáciou ASEF ,ktorá má za úlohu vytvárať a upevňovať spoluprácu medzi školami, učiteľmi a študentmi v Európe a Ázii.