Blindfriendly Pondelok 24. 9. 2018 | Meniny má Ľuboš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Odovzdávanie Ceny ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu v školskom roku 2010/2011 sa konalo v stredu 18.5.2011. Ceny nominovaným študentom a víťazom odovzdávali hostia slávnostného podujatia PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK, Ing. Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK  a Ing. Peter Šramko, poslanec BSK a starosta mestskej časti Lamač, člen Rady školy ŠÚV J.Vydru s riaditeľom školy pánom akad.mal. Milanom Pagáčom.

 Spojená škola Račianska 78 realizuje v tomto školskom roku 1.ročník konferencie o environmentálnom manažérstve v školskom prostredí . Konferencia sa uskutoční 6.6.2011 v priestoroch Spojenej školy vo Vlčom hrdle 50.

 Jedným z následkov sociálnych zmien v našej spoločnosti je aj klesajúci záujem žiakov o prírodné vedy a o aktívne spoznávanie sveta, v ktorom žijú. Klesajúci záujem o chémiu je do istej miery spôsobený aj uprednostňovaním teoretických vedomostí pred využitím praktických experimentov.

 Spojená škola oslavuje v tomto roku dvojité narodeniny. Jubilejná slávnosť pri príležitosti 60. výročia založenia SPŠ chemickej Račianska 78 a 50. výročia založenia SOU chemického Vlčie hrdlo 50 sa uskutoční 3.6.2011 v kongresovej sále hotela Holiday Inn v Bratislave.

 Znovuobjavená študovňa je projekt založený na podpore klasických tlačených aj nových elektronických informačných zdrojov. Vieme, že študovňa tretieho tisícročia nemusí predstavovať dlhú miestnosť s kilometrami regálov. Mala by to však byť studnica kvalitných informácií.

 Žiak Peter Mižúr sa v kategórii študenti umiestnil na 1. mieste Krajského kola v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2011 na Kamzíku a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 12. júna 2011 v Martine.

 Už 32. ročníka medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradníctva Flóra Bratislava sa tradične zúčastnila aj SOŠ záhradnícka G. Čejku z Malinova. Svojou expozíciou prispela k príjemnej atmosfére, vytvorenej nádherou a rôznorodosťou kvetín i drevín.

 Do programu 17 th Annual English Essay Competition sa tento školský rok zapojilo 115 gymnázií z celého Slovenska, pričom žiaci napísali 839 esejí. Zo všetkých zaslaných esejí komisia vybrala 70 finalistov, spomedzi ktorých sa definitívne rozhodlo o 12 víťazoch.

 Dňa 29.4.2011 sa zúčastnili žiaci SOŠ, Svätoplukovej 2 v Bratislave Majstrovstiev Slovenska v účesovej tvorbe a dekoratívnej tvorbe Rolandov hrebeň a Golden rose, ktorá sa konala v rámci VI. Medzinárodného veľtrhu kaderníctva, kozmetiky a nechtov v Bardejove.

Študenti SOŠ geodetickej sa v dňoch 15.4.-16.4.2011 zúčastnili Medzinárodnej geodetickej súťaže IG5, kde za účasti 31 družstiev zo Slovenska, Čiech, Maďarska absolvovali niekoľko km dlhú trasu so stanoviskami.