Blindfriendly  24. 2. 2019 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Na našej škole – Gymnázium Pankúchova v Bratislave, Petržalka - sme v školskom roku 2011/2012 založili v rámci krúžkovej činnosti Európsky klub. Cieľom klubu je zoznámiť študentov s fungovaním a prácou Európskej únie a jej jednotlivých inštitúcií, ako sú Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada, ako aj umožniť študentom kontakt s mladými ľuďmi z iných európskych krajín.

 Bildung macht Schule je názov medzinárodného projektu 7 krajín strednej a východnej Európy, na ktorom za Slovensko participovalo Gymnázium A. Einsteina v Bratislave.

 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, vás pozýva v utorok 7. februára 2012 v čase odd 8:00 do 16:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 26. januára sa konal tretí ročník regionálnych majstrovstiev v miniľadovom hokeji žiakov základných a stredných škôl o Cenu primátora mesta Malacky. Malacké gymnázium postavilo do súťaže až tri družstvá v dvoch kategóriách, pričom v kategórii starší žiaci získali študenti tretie miesto.

Spojená škola z Tokajíckej v Bratislave vás pozýva od 23. januára do 9.februára 2012 do priestorov knižnice na adrese Holubyho 5 v Pezinku na výstavu výtvarných a dizajnérskych práce žiakov školy.

 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru pozýva v piatok 27. januára 2012 v čase od 10:00 do 18:00 hod. všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí.

 V dňoch od 19. do 22.1.2012 sa konal 19. Medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu boli aj sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú odborné zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov a pekárov.

 V januári 2012 Hotelová akadémia na Mikovíniho 1, Bratislava, presnejšie žiaci IV. A. triedy, otvorili pre záujemcov – čitateľov dvere svojej „Živej knižnice“. Živá kniha je projekt založený na pravidlách klasickej knižnice, ktorú navštevujú čitatelia, požičajú si knihu na limitovaný čas.

 Riaditeľ SOŠ technickej Vás srdečne pozýva 14.februára 2012 od 9:00 do 15:00 hod. na Deň otvorených dverí spojený s ukážkami 3 D modelovania (AutoCAD, INVENTOR, EdgeCAM) a CNC programovania (SINUMERIK, HEIDENHAIN), ukážkami puškárských a zlatníckých prác, predajom, čistením a opravami šperkov.

 Riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre pozýva dňa 11. februára 2012 (sobota) o 16.00 hod. širokú verejnosť na akciu, ktorú organizuje študentská spoločnosť Vinárka - Ochutnávka vín mladých vinárov.