Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 12.4.2011 žiaci primy Gymnázia v Malackách aktívne vystúpili na Medzinárodnom veľtrhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu - Chemistry Slovakia 2011, ktorý sa uskutočnil v priestoroch bratislavskej Incheby.

 Študenti SPŠE K. Adlera 5 z Bratislavy sa aj tento rok zúčastnia so štyrmi prácami na podujatí Ministerstva hospodárstva SR Mladý tvorca 2011.

 V dňoch 6. – 8. apríla 2011 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutočnilo projektové stretnutie učiteľov pracujúcich v medzinárodnom projekte Leonardo da Vinci pod názvom Teaching methods in English.

 Kde odovzdať pokazenú práčku? Kam s nepotrebným šatstvom? Kde kúpiť zdravé potraviny? Kam sa vybrať s rodinou počas víkendu? Na tieto a iné otázky hľadali tipy žiacke kolektívy z 21 základných a stredných škôl Bratislavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa zapojili do projektu „Školy tvoria Eko-mapu“. Záštitu nad samotnou Eko-mapou ako aj spomínaným projektom prevzal bratislavský župan Pavol Frešo.

 Študenti Gymnázia v Malackách získali na Drama Festival in English v Nitre ocenenie za najlepšie herecké výkony jednotlivcov. Organizátorom festivalu je Katedra anglistiky a amerikanistiky FFUKF v Nitre, KŠU Nitra a British Council Bratislava.

 Dňa 24. 3.2011 sa na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave konal 33. ročník Krajského kola prehliadky SOČ pre školský rok 2010/2011. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre sa tohto kola zúčastnila so 4 prácami. Dve z nich sa umiestnili na popredných miestach.

 Aj Pedagogická a kultúrna akadémia Modra bola úspešná na 33.ročníku Krajského kola SOČ v Bratislave. Zuzana Vavreková, študentka III.K triedy obsadila v súťažnom odbore Teória kultúry , umenie, umelecká, odevná tvorba 1.miesto.

 Dňa 6. apríla na SOŠ, Farského 9 v Bratislave prebehla PISA 2012 – medzinárodné hodnotenie žiakov, ktoré je organizované pod záštitou OECD. Z našej školy bolo vybraných 35 (15-ročných) žiakov, ktorí sa zúčastnili pilotného testovania.

 Na Strednej odbornej škole Farského 9 je každoročná súťažná prehliadka SOČ dlhoročnou tradíciou. Tohtoročné školské kolo SOČ sa konalo dňa 3. marca 2011. Na súťažnej prehliadke obhajovali piati študenti spolu tri práce.

 Dňa 24. marca 2011 sa na SOŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave uskutočnilo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 4. ročníka SOŠ podnikania zo Strečnianskej Mário Šušota sa umiestnil na 1. mieste v odbore Ekonomika s prácou MYSTERY MARKETING.