Blindfriendly  21. 10. 2018 | Meniny má Uršuľa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Žiak Peter Mižúr sa v kategórii študenti umiestnil na 1. mieste Krajského kola v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2011 na Kamzíku a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 12. júna 2011 v Martine.

 Už 32. ročníka medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradníctva Flóra Bratislava sa tradične zúčastnila aj SOŠ záhradnícka G. Čejku z Malinova. Svojou expozíciou prispela k príjemnej atmosfére, vytvorenej nádherou a rôznorodosťou kvetín i drevín.

 Do programu 17 th Annual English Essay Competition sa tento školský rok zapojilo 115 gymnázií z celého Slovenska, pričom žiaci napísali 839 esejí. Zo všetkých zaslaných esejí komisia vybrala 70 finalistov, spomedzi ktorých sa definitívne rozhodlo o 12 víťazoch.

 Dňa 29.4.2011 sa zúčastnili žiaci SOŠ, Svätoplukovej 2 v Bratislave Majstrovstiev Slovenska v účesovej tvorbe a dekoratívnej tvorbe Rolandov hrebeň a Golden rose, ktorá sa konala v rámci VI. Medzinárodného veľtrhu kaderníctva, kozmetiky a nechtov v Bardejove.

Študenti SOŠ geodetickej sa v dňoch 15.4.-16.4.2011 zúčastnili Medzinárodnej geodetickej súťaže IG5, kde za účasti 31 družstiev zo Slovenska, Čiech, Maďarska absolvovali niekoľko km dlhú trasu so stanoviskami.

 Žiaci Gymnázia Alberta Einsteina sa 2. mája 2011 zúčastnili akcie "S novými menšinami na ceste okolo sveta" v rámci Týždňa nových menšín. Zástupcovia nových menšín na Slovensku predstavili seba, svoju kultúru, vysvetlili, prečo si vybrali pre svoj život alebo štúdium Slovensko, v čom je pre nich Slovensko iné.

 Spojená škola Račianska 78 je súčasťou siete pridružených škôl UNESCO (UNESCO Associated Schools Project Network, ASPnet). Ako člen tejto siete sa zapája do aktivít v súlade s významnými dňami vyhlásenými v systéme OSN, organizuje rôzne aktivity v oblasti zdravia a bezpečného správania, ľudských práv, prírodných vied a životného prostredia, cudzích jazykov a multikultúrneho dialógu.

 Spojená škola sa stala víťazom a realizátorom úspešného rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2011. Predkladateľom projektu je Bratislavský samosprávny kraj a realizátorom samotná škola. Projekt sa bude riešiť v období 20.5. – 30.11.2011.

 Dňa 24.3.2011 sa tri žiačky gymnázia zúčastnili krajského kola SOČ. Všetky tri sa umiestnili na postupových miestach. Deana Slovjaková 1. miesto – zdravotníctvo, Mária Krchniaková 2. miesto – biológia, Darina Paprčková 2. miesto - sociológia.

 Študenti SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa už tradične zúčastnili medzinárodnej aranžérskej súťaže Savaria Floriadae v maďarskom meste Szombathely pod vedením majsterky odborného výcviku Beáty Tvaruskovej.