Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Pre ôsmakov, deviatakov, ich rodičov, kolektívy tried základných škôl, ale aj pre absolventov „Fajnorky“, organizuje SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie č. 5,Bratislava „Deň otvorených dverí“ dňa 20.3.2012 od 10:00 do 17:00.

 Pár fotografií z odovzdávania hlavnej ceny zo dňa 29. 02. 2012 udelenej odbornou porotou v súťaži mladých grafikov v rámci celoslovenskej komunikačnej kampane Ministerstva vnútra SR "Viete, čo teraz robí vaše dieťa?".

 Dňom 01. 03. 2012 začína škola realizovať projekt „Starostlivosť o zdravú mládež“. Podstatou projektu je zabezpečiť pre všetkých žiakov systematickú kaloricky hodnotnú stravu pre ich zdravý telesný a duševný rozvoj za symbolickú cenu 0,10 €/ lístok.

 Dňa 28.02.2012 sa konalo stretnutie projektového tímu Comenius na SOŠ Senec. Témou projektu je „Európska komunikácia v aktívnom celoživotnom vzdelávaní“.

 Oznamujeme všetkým milovníkom umenia, že dňa 2. marca 2012 o 18.00 sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre vernisáž výstavy Heleny Hrbatej s názvom Detail abstrakcie.

 V Krajskom kole súťaže v písaní a úprave textu na PC v 1. súťažnej disciplíne „Odpis textu na presnosť a rýchlosť“ získali študentky Obchodnej akadémie na Nevädzovej v Bratislave 1. miesto a 3. miesto.

 Žiaci SOŠ Na pántoch 9 sa ako jediní zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnili na jubilejnom desiatom ročníku medzinárodnej súťaže Sweet Cup v Prešove, ktorú zorganizovala tamojšia SOŠ obchodu a služieb.

 Katolícke centrum Quo Vadis bolo v stredu 15.2.2012 zaplnené ľuďmi. V tento deň bola slovenskému publiku predstavená jedna zo známych ruských tradícií – slávenie Maslenice.

 V sobotu, 18. februára bol od včasného rána na Strednej odbornej škole Farského v Bratislave čulý pracovný ruch. Chystala sa totiž pravá fašiangová zabíjačka. Majstri odbornej výchovy boli pripravení aj so svojimi zverenými študentmi mäsiarmi, kuchármi a čašníkmi.

Pozývame Vás do prezentačnej školskej súťaže v slovenskom a anglickom jazyku medzi školami v SR SUPERTRIEDA/SUPERCLASS 2012, do ktorej sa za posledné roky zapojilo už 23 000 detí.