Blindfriendly Štvrtok 21. 6. 2018 | Meniny má Alojz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Národným víťazom štvrtého ročníka Mládežníckej ceny Karola Veľkého sa stal projekt Gymnázia Malacky „Multikulturalizmus – prelínanie menšín“, rozhodla o tom porota v zložení poslankyňa EP Katarína Neveďalová, poslanec EP Eduard Kukan a Ondrej Gallo, výkonný riaditeľ Rady mládeže Slovenska.

Od 15.03.2011 do 25.05.2011 prebieha v SOŠ, Farského 9 v Bratislave kontinuálne vzdelávanie „Finančná gramotnosť do škôl“, ktorú zabezpečuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave.

 Záplava ľudí vo farebných tričkách behajúcich po škole. Každý deň iná farba a každý deň tá istá otázka: "Čo to má znamenať?" Znamená to jedno - separácia odpadu. Stále nerozumiete?

Stredná odborná škola na Komenského ulici v Pezinku a Bratislavský samosprávny kraj vás pozývajú na 6. ročník medzinárodnej kaderníckej súťaže Cena mesta Pezinok, ktorá sa uskutoční 4. mája 2011 v Športovej hale pri SOŠ Pezinok.

 SOŠ technická na Vranovskej 4 v Bratislave ukončí koncom februára 2011 podprojekt NIL s názvom "Získanie odborných znalostí študentov krajín Slovenska a Nórska v oblasti CNC programovania". Oficiálnym partnerom v podprojekte bola Strommen videregaende skole, Norway.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektu a zabezpečenie realizácie úpravy a zveľadenie školského dvora.

 Pri príležitosti medzinárodného dňa vody uskutočnia študenti gymnázia v Malackách v spolupráci s primátorom mesta bezplatnú analýzu vody všetkým občanom alebo organizáciám, ktorí majú záujem overiť kvalitu vody z ľubovolného zdroja.

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera č.5 v Bratislave srdečne všetkých pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 7. marca 2011 v čase od 10:00 do 18:00 hod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1 v Bratislave Vás pozýva na 8. ročník celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou na tému „Tvoríme pre radosť iných“, ktorá sa bude konať 10. marca 2011 v čase od 9:30 – 14:00 hod. V Dome kultúry RUŽINOV.

 Juvenes Translatores je medzinárodná súťaž, ktorej organizátorom je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Zo Slovenska bolo do súťaže vybratých 13 stredných škôl, čo predstavuje počet zástupcov v Európskom parlamente.