Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Dňa 24. marca 2011 sa na SOŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave uskutočnilo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 4. ročníka SOŠ podnikania zo Strečnianskej Mário Šušota sa umiestnil na 1. mieste v odbore Ekonomika s prácou MYSTERY MARKETING.

 Jednou z akcií, ktorými si škola pripomenula 30. výročie svojho vzniku bol aj slávnostný program 29. 03. 2011 v DK Dúbravka. Pozvanie prijali PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK, Ing. Roman Csabay, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK.

 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Ekonomika a riadenie získala 2. miesto za obhajobu práce – „Dopad hospodárskej krízy na životnú úroveň obyvateľstva“.

 Stalo sa peknou tradíciou, že SOŠ Farského sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže zručnosti žiakov v odbore cukrár Moravský pohár. V tejto súťaži žiaci prezentujú svoju šikovnosť a umenie cukrárskeho remesla.

 Dňa 1. apríla 2011 sa SOŠ, Farského 9 v Bratislave zúčastnila jarnej kampane, ktorú odštartovala organizácia „Lepší svet n.o.“. Organizácia „Lepší svet“ je zariadením pre 60 klientov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

 Učitelia GAE oslávili Deň učiteľov netradične. Zavítali do Edulabu, centra, ktoré je zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby.

 Blíži sa Deň Zeme a my už teraz pripravujeme pri tejto príležitosti za výraznej iniciatívy študentov aktivity na 13. a 14. apríla, ktorými chceme zvýšiť environmentálne povedomie študentov a zároveň dosiahnuť, aby naše životné prostredie bolo čisté a upravené.

 V rámci 19. ročníka medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Trenčín 2011 sa 12. marca ko-nali Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe a Česko-slovenská súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe.

Žiaci SOŠ Senec zo škôl Bratislavského samosprávneho kraja postúpili do oblastného kola súťaže ČESKO-SLOVENSKÝ AUTOPRAVÁR JUNIOR 2011. V SOŠ Senec sa dňa 17.03.2011 uskutočnilo testovacie kolo súťaže pre školy Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 Na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Ostrave 23. až 24. marca 2011 získala školská firma Obchodnej akadémie na Nevädzovej CF Mex – hotel dve prvenstvá – najlepší reprezentant CF a najlepší katalóg CF.