Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) Na pántoch v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, sa až do 21. decembra prezentujú na vianočných trhoch Eurovea. Vo svojom stánku ponúkajú návštevníkom chutnú kapustnicu a drobné vianočné pečivo.

 Počas Dňa otvorených dverí na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave sa 30. novembra 2011 uskutočnilo podujatie ruskej bilingválnej sekcie z príležitosti 55. výročia založenia školy.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, pre všetkých žiakov ZŠ, ich rodičov a výchovných poradcov, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2011 /streda/ v priestoroch školy od 8,00 do 16,00 hod.

 Riaditeľ SOŠ technickej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí spojený s ukážkami zlatníckých prác, predajom, čistením a opravami šperkov, ktorý sa bude konať 14. 12. 2011 od 9.00 hod.- do 15.00 hod. v priestoroch SOŠ technickej na Vranovskej ulici č.4, Bratislava.

Spojená škola Tokajícka24,Bratislava v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave pozýva všetkých na podujatie “Večer s poviedkou“, ktoré sa uskutoční 6. 12. 2011 o 16.00hod. v galérii Artotéka - úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 v Bratislave.

 Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava pokračuje v ďalšom projekte COMENIUS školské partnerstvá pod názvom „European CNC-Network – Train for Europe – RELOADED“.

 Už štrnásť rokov sa žiaci a učitelia pod vedením Dr. Jozefa Horáka, riaditeľa strednej školy na Farského ulici v Bratislave zapájajú do boja proti negatívnym vplyvom drog. Mladí ľudia pripravujú a vymýšľajú aktivity, ktoré potom ponúkajú svojim spolužiakom ako náhradu za nudu, ničnerobenie a problémy v spoločnosti.

 Žiačky SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava získali 1. miesto v Obvodnom kole stredných škôl v stolnom tenise dievčat, ktoré sa konalo 24. novembra 2011 na Gymnáziu A.Einsteina v Bratislave a postúpili do Krajského kola.

 Gymnázium Ivana Horvátha pozýva všetkých záujemcov o štúdium na tejto škole na Deň otvorených dverí, ktorý sa uslutoční v pondelok 28. novembra 2011 po 12:45 hod.

 Už utorok, 29.novembra 2011, v čase od 9:00 do 15:00 hod., sa môžu rodičia a záujemci o štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej na Drieňovej 35 prísť pozrieť na Deň otvorených dverí.