Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Pozývame Vás na prezentáciu 33 odborných škôl v pôsobnosti Bratislavskej župy. Prezentácia má pomôcť rodičom a deťom pri výbere školy po skončení základnej školy. Podujatie s názvom „Deň župných škôl v Avione“ sa uskutoční v piatok 13. januára od 9:00 do 20:00 v nákupnom centre Avion.

Stredná odborná škola na Komenského 27 v Pezinku a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na medzinárodnú kadernícku súťaž CENA MESTA PEZINOK 2012, ktorá sa uskutoční 18. apríla 2012 v Športovej hale pri SOŠ Pezinok.

 Vedenie školy v spolupráci s členmi predmetovej komisie anglického jazyka vytvorili v mesiaci november týždenný program projektu tak, aby zahraničný tím strávil vždy najmenej 4 vyučovacie hodiny denne prácou v jednotlivých triedach.

 Koncom decembra sa v budove SOŠ drevárskej na Pavlovičovej ul. Bratislave konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Young designers, ktorá pôsobí na našej škole v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, n. o.

 Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej 35 v Bratislave pripravili vianočnú dobročinnú akciu Euro srdcom, na podporu myšlienky spolupráce s detským domovom Studienka.

 Charitatívnu akciu podporili Michaela Némethyová, Sylvia Tarnaiová a Andrej Radimák.

 Študenti Gymnázia Alberta Einsteina sa zúčastnili v stredu 7. decembra 2011 Vedeckej show s názvom „Rôznorodosť zdrojov energie alebo Michaelov energetický koktail“ v aule Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline.

 Desiatka žiakov zo stredných odborných škôl (SOŠ) a gymnázií v pôsobnosti Bratislavského kraja získalo ocenenie od župana Pavla Freša za aktívnu účasť a najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom projekte alternatívnej dopravy.

 Stredná odborná škola chemická organizuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu mnoho aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, motivovať ich k štúdiu. Snažíme sa v praxi napĺňať Senecove slová, ktoré sa stali naším mottom - „Neučíme sa pre školu, ale pre život“.