Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Stredná odborná škola elektrotechnická na na Rybničnej ul. č. 59 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov z radov deviatakov ZŠ a ich rodičov 24. novembra 2011 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 V dňoch 4. – 6. novembra 2011 sa v Bratislave uskutočnila konferencia BratMUN. Bol to 11. ročník modelu konferencie Spojených národov. Organizátormi podujatia bolo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave.

 Stredná odborná škola Na pántoch 9 v Bratislave Vás všetkých srdečne pozýva každú stredu od 19.11.2011 do apríla 2012 v čase od od 9:00 hod. do 15:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 V rámci spolupráce s občianskym združením Mladí vedci Slovenska 50 žiakov a dvaja pedagógovia Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave sa zúčastnili dňa 7. 11. o 10. 00 hod. slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011.

Riaditeľ Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola umeleckopriemyselná pozýva žiakov ZŠ, rodičov a spriatelenú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 24.11.2011 v čase od 10.00 do 16.00 hod.

 Študenti a učitelia Strednej odbornej školy v Senci, Kysucká 14, budú pracovať v školskom roku 2011/2012 na troch medzinárodných projektoch, spolu s partnermi z Bulharska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka-, Talianska a Turecka.

 Dňa 20. 10. 2011 na slávnostnom podujatí v Bratislave bolo z rúk predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej ocenených certifikátom Zelená škola 70 škôl z celého Slovenska. Medzi ocenenými bola aj naša škola, Gymnázium Alberta Einsteina.

SOŠ chemická už 7. rok uskutočňuje odborné prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky, určené nielen pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktoré sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2011 v čase od 9:00 – 16:00.

 Medzinárodný deň školských knižníc na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej 2 oslávili sériou čitateľských podujatí a kultúrno – spoločenských aktivít v dňoch od 24.10.2011 do 27.10.2011 pod názvom „Knižnica pre malých aj veľkých“.