Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva (ďalej len „BTD“) organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a prebiehalo v dňoch 28. 9. – 3. 10. 2015. Myšlienku dobrovoľníctva sa rozhodlo podporiť aj naše zariadenie zapojením sa do všetkých 3 etáp BTD.

Som veľmi rád, že som Ťa stretol. Pláž bola krásna, ako výšivka na krásnom obruse. Večerné prechádzky boli nádherné, mesto Tribunj svietilo ako ohňostroj, ktorý osvetlí celý svet. Ubytovanie bolo super rovnako ako všetci ľudia, ktorí s nami boli.

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 29. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému:

Presnosť, rýchlosť, obratnosť a múdrosť. To boli hlavné kritéria úspechu na piatom ročníku Župnej olypiády seniorov, ktorá sa konala v utorok 25. augusta 2015. Medzi 150 seniormi a seniorkami boli dokonca hostia zo susednej Českej republiky a Maďarska.

 20.augusta 2015 sme spoločne klienti a kolegovia z Domova sociálnych služieb Rozsutec pripravili v kine Lamač podujatie Kreatívne činnosti našich klientov. Obyvateľom Lamača sme ponúkli tvorivé aktivity našich klientov vidieť a zažiť.

 Klienti Domova sociálnych služieb v Báhoni sa vydali na prehliadku Bratislavy „UFOM“. Z vyhliadkovej veže mali Bratislavu ako na dlani.

 Dňa 2. júla 2015 sa konali v DSS Plaveckom Podhradí športovo – zábavné hry, na ktorých sa zúčastnilo 11 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema zorganizoval 24.júna 2015 v Hoteli pod lipou v Harmónii VI. ročník petangového turnaja, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality.

 Naši klienti a zamestnanci si po úspešnom Dni otvorených dverí ešte nestačili ani vydýchnuť. Vďaka projektu Nadácie Pontis „Naše Mesto“ sa nám v rámci dobrovoľníckeho dňa podarilo skrášliť areál DSS. Z poskytnutého grantu sme zakúpili farby, okrasné dreviny a letničky. Spoločne sme namaľovali zábradlia, vstupnú i záhradnú bránu, altánok a lavičky. Vysadili sme kvety, kríky, upratali sme a pokosili areál. Zrevitalizovali sme okolie fontány. Dobrovoľnícky deň bol korunovaný úprimnou radosťou z výsledku práce všetkých jeho účastníkov. Do uvedených dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo 33 našich zamestnancov a klientov, 9 firemných dobrovoľníkov ( Firmy: TOMRA, EGIT) a jeden dobrovoľník so ZŤP z miestnej obce. Tento projekt vysoko oceňujeme, pretože s minimálnym vkladom priniesol maximálny efekt a úžitok formou kvality i kvantity, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov a pohľadu zdravej populácie na chuť popasovať sa so zdravotným postihnutím.