Blindfriendly Piatok 16. 11. 2018 | Meniny má Agnesa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Výstupom projektu Cykloturistika pre všetkých je mobilná aplikácia Všetci na bajk, ktorá slúži na spropagovanie cykloturistiky a cyklotrás v Bratislavskom kraji a na zviditeľnenie pozoruhodných kultúrnych a prírodných miest, ktoré sa v blízkosti týchto cyklotrás nachádzajú.

Pozývame Vás do Baníckej expozície v centre Pezinka, kde počas návštevy absolvujete dobrodružnou a pútavou formou prehliadku expozície s použitím atraktívnych exponátov bývalých Rudných baní Pezinok. Expozícia Vám priblíži banskú činnosť od stredoveku až do nedávnej minulosti, oboznámi Vás s oblasťami ťažby pyritových a antimónových rúd, okrajovo sa dotýka ťažby zlata.

 Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy S BATOHOM CEZ HORY – z histórie turistických chát a útulní na Slovensku, ktoré sa uskutoční 9.novembra o 17.30 hod. Priestory Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure Vás prevedú najznámejšími turistickými chatami a útulňami v našich pohoriach, dozviete sa aj o turistike a značení v Malých Karpatoch. Výstava vznikla v spolupráci s Olympijským a športovým múzeom a potrvá do 10. apríla 2017.

 V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK. Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o novú oblasť – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže. Výzvy na rok 2018 vyhlasuje BSK už novembri 2018.

Srdečne Vás pozývame na prvú udalosť v rámci podujatia Biela noc v regióne.

Prijmite naše pozvanie zúčastniť sa 1. ročníka regionálnej konferencie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji s názvom "Cestovný ruch pre všetkých", ktorá sa bude konať práve vo svetový deň cestovného ruchu 27.9.2016 (utorok) v hoteli Senec v Senci, v čase od 9:00 do 15:00 hod.

 Obľúbené podujatie všetkých milovníkov poctivého nezávislého piva opäť zavíta do priestorov bratislavskej Starej tržnice. V dňoch 21. – 23. septembra sa otvoria pípy v stánkoch takmer stovky remeselných pivovarov, ktoré budú čapovať skoro 350 druhov jedinečných, a v mnohých prípadoch i netradičných, pív. Okrem klasických slovenských a českých účastníkov, prídu aj pivovary z Poľska, Belgicka, Anglicka, Dánska, USA, Škótska, Nemecka, Slovinska, Srbska, Holandska a prvý raz i zo Španielska.