Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí spolu s detašovaným pracoviskom v Bruseli plní úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov,
   

Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti


 

 

Predseda BSK Vladimír Bajan sa v dňoch 9. apríla a 10. apríla 2008 zúčastní v Bruseli 74. Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov. K hlavným bodom programu rokovania patrí informácia o reforme rozpočtu Európskej únie, o Stratégii ďalšieho rozširovania Európskej únie, ako aj stanoviská Výboru regiónov k dokumentom Zelená kniha o mestskej doprave, Biela kniha o strategickom postupe Európskej únie k politike zdravia na roky 2008 - 2103 a o podpore Európskej únie v angažovaní sa mladých ľudí na dianí v spoločnosti. Sprievodným podujatím zasadnutia Výboru regiónov je konferencia „Mestá budúcnosti“, v rámci ktorého sa členom Výboru regiónov predstaví aj mesto Liverpool ako Európske hlavné mesto kultúry 2008.

 Návštevu Bratislavského samosprávneho kraja dnes ukončila delegácia Mazowieckeho vojvodstvavedená maršalkom Adamom Struzikom. V stredu 26. marca prijal delegáciu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan. Spoločne rRokovali o pokračovaní vzájomnej spolupráce medzi oboma regiónmi v oblastiach zdravotníctva, životného prostredia, kultúry, cestovného ruchu či vzdelávania.

Predseda BSK Vladimír Bajan a podpredsedníčka Monika Flašíková-Beňová dnes na pôde BSK prijali veľvyslanca Chorvátskej republiky J.E. Tomilsava Cara a delegáciu Varaždínskej župy, vedenú Danijelom Ivanagićom, členom Rady župy.

 Dnes, 21. februára, podpísali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a predsedníčka Štátnej správy Kyjevskej oblasti Vira Uľjančenko Dohodu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Štátnou správou Kyjevskej oblasti.

Vo štvrtok 21. februára 2008 privíta predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan predsedníčku Štátnej správy Kyjevskej oblasti Viru Uľjančenko. Na oficiálnom stretnutí o 11.00 hod. na Úrade BSK budú rokovať o spolupráci v nasledujúcom období a podpíšu Dohodu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Štátnou správou Kyjevskej oblasti.

Belgický politik Luc Van den Brande sa 6. februára 2008 stal ôsmym predsedom Výboru regiónov, ktoré umožňuje zástupcom miestnych a regionálnych samospráv účasť na európskom rozhodovacom procese.

 Predseda BSK Vladimír Bajan dnes spolu s podpredsedom Martinom Kurucom prijal v sídle BSK J.E. princa Huga Windisch-Graetza, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku.

V decembri minulého roku podpísali zástupcovia členských krajín EÚ Lisabonskú zmluvu. Jej cieľom je priniesť "Európu výsledkov", vďaka ktorej bude Európa pripravená na 21. storočie.

 V stredu 5. decembra prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan delegáciu z partnerského regiónu mesta Šanghaj. Bratislavský samosprávny kraj navštívili predstavitelia Šanghajského kontrolného výboru (ŠKV), vedúcim delegácie bol jeho generálny riaditeľ Cheng Zhiqiang.

 Peter Bendl, hejtman Stredočeského kraja a Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, na rokovaní našli mnoho spoločných tém, s ktorými sa potýkajú oba partnerské regióny. Z diskusie vyplynulo niekoľko oblastí, kde si vedia navzájom pomôcť a poradiť a nemálo aj takých, kde vedia spolupracovať.