Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Spojená škola Tokajícka24,Bratislava v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave pozýva všetkých na podujatie “Večer s poviedkou“, ktoré sa uskutoční 6. 12. 2011 o 16.00hod. v galérii Artotéka - úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 v Bratislave.

 Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava pokračuje v ďalšom projekte COMENIUS školské partnerstvá pod názvom „European CNC-Network – Train for Europe – RELOADED“.

 Už štrnásť rokov sa žiaci a učitelia pod vedením Dr. Jozefa Horáka, riaditeľa strednej školy na Farského ulici v Bratislave zapájajú do boja proti negatívnym vplyvom drog. Mladí ľudia pripravujú a vymýšľajú aktivity, ktoré potom ponúkajú svojim spolužiakom ako náhradu za nudu, ničnerobenie a problémy v spoločnosti.

 Žiačky SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava získali 1. miesto v Obvodnom kole stredných škôl v stolnom tenise dievčat, ktoré sa konalo 24. novembra 2011 na Gymnáziu A.Einsteina v Bratislave a postúpili do Krajského kola.

 Gymnázium Ivana Horvátha pozýva všetkých záujemcov o štúdium na tejto škole na Deň otvorených dverí, ktorý sa uslutoční v pondelok 28. novembra 2011 po 12:45 hod.

 Už utorok, 29.novembra 2011, v čase od 9:00 do 15:00 hod., sa môžu rodičia a záujemci o štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej na Drieňovej 35 prísť pozrieť na Deň otvorených dverí.

 Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej v Bratislave (PaSA) vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 5. decembra 2011 od 8:00 do 16:30 hod.

Každý rok pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Pamätný list svätého Gorazda žiakom a študentom všetkých typov a stupňov škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti.

Do programu 47. ročníka Bratislavských hudobných slávností, ktoré sa konajú v dňoch 25.11-12.12.2011 je zaradený komorný koncert študenta štátneho Konzervatória v Bratislave Tomáša Šelca (absolutný víťaz Medzinárodnej speváckej súťaže G. F. Händla, 2010, Eger, Maďarsko), klavírna spolupráca - pedagóg školy Mgr. art. Dany Hajóssy, pod názvom Americká pieseň – Hommage á Paul Robeson (30.11.2011).

 Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej 44 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.novembra 2011 a 15. februára 2012.