Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Stredná odborná škola, Račianska ul.105, Bratislava pozýva výchovných poradcov ZŠ, žiakov a rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2011 v čase od 10:00 do 17:00 a bude zameraný na prezentáciu študijných a učebných odborov.

 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 23.11.2011. Okrem prehliadky školy sa žiaci môžu pozrieť, ako budú prebiehať talentové skúšky, prípadne, ak si prinesú športové oblečenie, aj overiť svoje schopnosti.

Nádácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne pre stredoškolské časopisy, ktoré spracujú najoriginálnejšie obsahovo a graficky tému finančného vzdelávania.

Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavské združenie telesnej kultúry vyhlasujú XIX. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2011.

 Stredná odborná škola elektrotechnická na na Rybničnej ul. č. 59 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov z radov deviatakov ZŠ a ich rodičov 24. novembra 2011 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 V dňoch 4. – 6. novembra 2011 sa v Bratislave uskutočnila konferencia BratMUN. Bol to 11. ročník modelu konferencie Spojených národov. Organizátormi podujatia bolo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave.

 Stredná odborná škola Na pántoch 9 v Bratislave Vás všetkých srdečne pozýva každú stredu od 19.11.2011 do apríla 2012 v čase od od 9:00 hod. do 15:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 V rámci spolupráce s občianskym združením Mladí vedci Slovenska 50 žiakov a dvaja pedagógovia Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave sa zúčastnili dňa 7. 11. o 10. 00 hod. slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011.

Riaditeľ Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola umeleckopriemyselná pozýva žiakov ZŠ, rodičov a spriatelenú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 24.11.2011 v čase od 10.00 do 16.00 hod.

 Študenti a učitelia Strednej odbornej školy v Senci, Kysucká 14, budú pracovať v školskom roku 2011/2012 na troch medzinárodných projektoch, spolu s partnermi z Bulharska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka-, Talianska a Turecka.