Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 20. 10. 2011 na slávnostnom podujatí v Bratislave bolo z rúk predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej ocenených certifikátom Zelená škola 70 škôl z celého Slovenska. Medzi ocenenými bola aj naša škola, Gymnázium Alberta Einsteina.

SOŠ chemická už 7. rok uskutočňuje odborné prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky, určené nielen pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktoré sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2011 v čase od 9:00 – 16:00.

 Medzinárodný deň školských knižníc na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej 2 oslávili sériou čitateľských podujatí a kultúrno – spoločenských aktivít v dňoch od 24.10.2011 do 27.10.2011 pod názvom „Knižnica pre malých aj veľkých“.

 Blíži sa 1. november a s ním vchádza do našich sŕdc smútok a nostalgia umocnená chladným a daždivým počasím. Zatiaľ čo dospelí prežívajú tento sviatok s veľkou úctou a vážnosťou, deti a mládež, ovplyvnení západnou kultúrou, spájajú tento sviatok s americkým Halloweenom.

 Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ul. 2 v Bratislave sa v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi zapojili v dňoch 17. – 25. 10. do charitatívnej akcie Červené stužky.

Stredná odborná škola, Na pántoch 9, v Bratislave, organizovala v dňoch od 18.10. 2011 do 21.10.2011 7. ročník MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV v odboroch: KUCHÁR, ČAŠNÍK, CUKRÁR, BARMAN a PRACOVNÍK MARKETINGU – BLOK OBCHOD pod názvom „EURÓPA 2011“.

 Žiačky bratislavskej SOŠ na Farského ulici, Simona Klčová (plundrové cesto) a Michaela Brečanyová (výroba lístkového cesta) zíslkali druhé miesto za výrobu lístkového cesta a rovnako druhé miesto ako najlepší tím. Súťažný tím viedla majsterka odborného výcviku Angelika Valientová.

 Dňa 14.10.2011 sa konala odborná exkurzia v mäsospracujúcom podniku SVAMAN na Myjave. Účastníkmi exkurzie boli žiaci učebného odboru mäsiar – lahôdkár a vybraní žiaci študijného odboru pracovník marketingu.

 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava v spolupráci s chemickou spoločnosť BASF Slovensko 6.októbra 2011 slávnostne otvorila prvé detské laboratórium v rámci globálneho projektu Kids‘ Lab, ktorý je aktívny už vo viac ako 15 krajinách na celom svete.