Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V rámci projektu „Otvorená škola“ organizuje PaKA v Modre rôzne zaujímavé podujatia. Jedným z nich bol aj „Športový deň“, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa detí v piatok 3. júna 2011.

 V celoslovenskom kole Stockholm Junior Water Prize získali študenti Gymnázia v Malackách Tomáš Korych a Dávid Kubina 3. miesto s projektom: História vodárenstva, praktické merania kvality vody a závislosť jej šetrenia od vekovej štruktúry študentov.

 Študenti a pedagógovia záhradníckej školy v Malinove sa môžu právom hrdiť svojou, v poradí už treťou, aktívnou účasťou na podujatí Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy.

 Dňa 30.5.2011 sa na školskom dvore pri ZŠ Gessayova 2 v Bratislave konali finálové zápasy v malom futbale o 1. až 3. miesto, ktorého sa zúčastnili štyri odborné školy z Bratislavy.

 Odovzdávanie Ceny ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu v školskom roku 2010/2011 sa konalo v stredu 18.5.2011. Ceny nominovaným študentom a víťazom odovzdávali hostia slávnostného podujatia PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK, Ing. Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK  a Ing. Peter Šramko, poslanec BSK a starosta mestskej časti Lamač, člen Rady školy ŠÚV J.Vydru s riaditeľom školy pánom akad.mal. Milanom Pagáčom.

 Spojená škola Račianska 78 realizuje v tomto školskom roku 1.ročník konferencie o environmentálnom manažérstve v školskom prostredí . Konferencia sa uskutoční 6.6.2011 v priestoroch Spojenej školy vo Vlčom hrdle 50.

 Jedným z následkov sociálnych zmien v našej spoločnosti je aj klesajúci záujem žiakov o prírodné vedy a o aktívne spoznávanie sveta, v ktorom žijú. Klesajúci záujem o chémiu je do istej miery spôsobený aj uprednostňovaním teoretických vedomostí pred využitím praktických experimentov.

 Spojená škola oslavuje v tomto roku dvojité narodeniny. Jubilejná slávnosť pri príležitosti 60. výročia založenia SPŠ chemickej Račianska 78 a 50. výročia založenia SOU chemického Vlčie hrdlo 50 sa uskutoční 3.6.2011 v kongresovej sále hotela Holiday Inn v Bratislave.

 Znovuobjavená študovňa je projekt založený na podpore klasických tlačených aj nových elektronických informačných zdrojov. Vieme, že študovňa tretieho tisícročia nemusí predstavovať dlhú miestnosť s kilometrami regálov. Mala by to však byť studnica kvalitných informácií.

 Žiak Peter Mižúr sa v kategórii študenti umiestnil na 1. mieste Krajského kola v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2011 na Kamzíku a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 12. júna 2011 v Martine.