Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 SOŠ Senec v spolupráci s Katedrou techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF Nitra sa prezentovali na medzinárodnej konferencii Agria Media 2011 a ICI-11 konferencii o informačných a komunikačných technológiách.

 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava v spolupráci s chemickou spoločnosť BASF Slovensko slávnostne otvorila dňa 6.10. 2011 prvé detské laboratórium v rámci globálneho projektu Kids‘ Lab, ktorý je aktívny už vo viac ako 15 krajinách na celom svete.

Z každej školy je možné vyslať maximálne 3 súťažiacich.

 Riešenie reálneho problému firmy si vyskúšalo 100 študentov zo 14 odborných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 Študenti druhého ročníka sa aktívne zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých.

 Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej 2 v Bratislave sa v dňoch 30.9.2011 -2.10.2011 aktívne zapojila do realizácie regionálneho podujatia pri príležitosti Svetového dňa turizmu WTD 2011 v Bratislavskom kraji „Deň zelá“.

 Do charitatívneho podujatia Dni dobrovoľníctva 2011 sa počas prvého jesenného víkendu zapojili aj žiaci a zamestnanci Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici 2 v Bratislave .

 autor: PaedDr. Monika Kolková, učiteľka matematiky a fyziky GAE Bratislava V piatok, 23. septembra 2011, sa uskutočnil v poradí už siedmy ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojilo piatykrát, druhýkrát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 Gymnázium v Malackách navštívila 7. septembra delegácia z Číny, vedená čestným dekanom pekinskej univerzity a celosvetovo uznávaným tibetológom profesorom Wangom.