Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

 Študenti stredných odborných škôl z celého Slovenska dnes súťažia v príprave espressa a kávových nápojov. Deviaty ročník súťaže Coffee Cup organizuje Hotelová akadémia Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja, v spolupráci so Školou baristu.

Bratislavský samosprávny kraj má svoje stále zastúpenie v Bruseli od septembra 2002 a aj vďaka Kancelárii BSK na pôde Európskej únie je BSK jedným z najlepších čerpateľov prostriedkov z Európskej únie.

 Stredná odborná škola polygrafická na Račianskej ulici v Bratislave, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja, otvorí dnes dvere všetkým deviatakom a ich rodičom. Zároveň pripravila súťaž o najkrajšieho maskota základnej školy, za ktorý môžu autori grafického návrhu maskota školy a záujemcovia o štúdium získať body k prijímačkam. Návrhy môžu deviataci posielať do konca marca.

 Diaľničný obchvat Bratislavy a rýchlostná komunikácia R7 zlepšia a odľahčia dopravu v bratislavskom regióne, okrem toho majú aj hospodársky význam. Štúdiu uskutočniteľnosti dnes predstavili na seminári v hlavnom meste aj za prítomnosti odbornej verejnosti. Náklady vychádzajú z najnepriaznivejších vstupov a sú odhadované na 1,3 mld. €.

 Starostovia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy podporili starostov a primátorov z Bratislavského kraja, ktorí trvajú na pokračovaní dlhodobej a úspešnej spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy aj pri implementovaní Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020.

 Počas Župného štvrtku sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo spolu s podpredsedníčkou BSK Gabriellou Németh stretli s primátorom Senca Karolom Kválom na obhliadke Národnej kultúrnej pamiatky Synagógy ortodoxných v Senci, ktorej rekonštrukciu plánuje župa.

 Analyzovať a definovať najviac ohrozené územia povodňami v Malokarpatskej oblasti má Urbanisticko-krajinárska štúdia, ktorú si obstaral Bratislavský kraj. Jej súčasťou je aj návrh opatrení na zabránenie devastácie prírody a škôd, ktoré dokážu prívalové dažde napáchať.

 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo ponúka primátorovi hlavného mesta Ivovi Nesrovnalovi pokračovanie dlhodobej a úspešnej spolupráce pri implementovaní Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) aj pre nové programové obdobie 2014-2020.

 Na podporu školskej a sociálnej infraštruktúry a revitalizáciu verejných plôch ide z eurofondov 16 mil. €. Umožňuje to Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO).

 Cesta medzi Rohožníkom a Malackami patrí medzi najvyťaženejšie v Bratislavskom kraji. Táto komunikácia III. triedy si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, na ktorú by mohol nadviazať aj obchvat Rohožníka. Predpokladané náklady sú 6 mil. €, ktoré plánuje Bratislavská župa vykryť z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre získanie stavebného povolenia je potrebné najskôr majetkovo-právne vysporiadať pozemky nie len pod cestou, ale aj v priamom zábere novej cesty v zmysle projektovej dokumentácie rekonštrukcie. O aktuálnom stave dnes v rámci župného štvrtka hovoril predseda BSK Pavol Frešo so starostom Rohožníka Petrom Švaralom a zástupcami cementárne Holcim priamo v obci.