Blindfriendly Pondelok 22. 10. 2018 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Stredná odborná škola záhradnícka Gustava Čejku v Malinove Vás pozýva dňa 19. októbra 2010 od 13:00 hod. v rámci Dňa otvorených dverí na ukážku ošetrovania zelene profesionálnym arboristom v korune platanu v malinovskom parku.

 V Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave sa 7. októbra 2010 uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovanej učebne pre praktickú prípravu študentov v oblasti elektroinštalácií.

 Odbor školstva, mládeže a športu Úradu BSK organizoval 2. októbra 2010 už 5. ročník súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov BSK v rámci cezhraničnej spolupráce „O pohár predsedu BSK“.

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Vás pozýva v dňoch 19. – 21. októbra 2010 od 8:00 hod. do 18:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 Uplynulý víkend prilákala do Stupavy na Dni zelá množstvo návštevníkov tradične výborná atmosféra - pestrá ponuka kultúrneho programu, atraktívne sprievodné podujatia - jesenný jarmok, hudobné programy i výstavy.

 V dňoch 10. – 11. septembra 2010 sa konal v poľskom meste Sieradz 5. medzinárodný dizajnérsky festival mladých módnych tvorcov. Súčasťou programu bola aj módna prehliadka zostavená zo súťažných prác mladých návrhárov z Poľska, Slovenska, Litvy, Bulharska a Rumunska.

 Gymnázium A. Einsteina sa umiestnilo v súťaži EUROSCOLA medzi 8 víťaznými školami. Žiaci týchto škôl sa za odmenu zúčastnili stretnutia v Strasbourgu, kde okrem iného zasadli do lavíc Európskeho parlamentu ako ozajstní poslanci.

Dňa 28. septembra 2010 (utorok) o 10.00 hod. na Bratislavskom samosprávnom kraji zasadala Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KR OVP), ktorú otvoril predseda BSK Ing. Pavol Frešo.

 Už druhýkrát sa podujatia Noc výskumníkov aktívne zúčastnilo aj Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave. Vyučujúce – PaedDr. Monika Kolková a RNDr. Vlasta Kolompárová spolu so študentmi pripravili pre návštevníkov zaujímavé expozície, a to pozorovanie osmotických javov, rastlinných a živočíšnych preparátov priamo na obrazovke počítača.

 Tento rok sa konal už 7. ročník volejbalového turnaja O pohár hejtmana Stredočeského kraja. Zúčastnilo sa ho asi 200 stredoškolákov, volejbalistov, z partnerských regiónov Stredočeského kraja – Bratislavský kraj (SR), región Porýnie – Faltsko (NEM), Opolské vojvodstvo (PR), Västra Gotaland (SWE) a Región Burgundy (FRA).