Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Svetová zdravotnícka organizácia /WHO/ už niekoľko rokov organizuje 31.mája Svetový deň bez fajčenia - Tobacco free day. Nakoľko ide o závažný celosvetový problém na následky ktorého zomiera ročne vo svete vyše 5 milióna osôb.

 Dňa 19.apríla sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia Alberta Einsteina v zložení Zápalová, Janotka, Gliševič pod vedením p. Chrenovej zúčastnili regionálneho kola šiesteho ročníka súťaže Mladý Európan.

 Stredná odborná škola podnikania na Strečnianskej sa zúčastnila 12. apríla 2011 obvodného kola v orientačnom behu žiakov a študentov okresu Bratislava V.

 Dňa 12.4.2011 žiaci primy Gymnázia v Malackách aktívne vystúpili na Medzinárodnom veľtrhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu - Chemistry Slovakia 2011, ktorý sa uskutočnil v priestoroch bratislavskej Incheby.

 Študenti SPŠE K. Adlera 5 z Bratislavy sa aj tento rok zúčastnia so štyrmi prácami na podujatí Ministerstva hospodárstva SR Mladý tvorca 2011.

 V dňoch 6. – 8. apríla 2011 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutočnilo projektové stretnutie učiteľov pracujúcich v medzinárodnom projekte Leonardo da Vinci pod názvom Teaching methods in English.

 Kde odovzdať pokazenú práčku? Kam s nepotrebným šatstvom? Kde kúpiť zdravé potraviny? Kam sa vybrať s rodinou počas víkendu? Na tieto a iné otázky hľadali tipy žiacke kolektívy z 21 základných a stredných škôl Bratislavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa zapojili do projektu „Školy tvoria Eko-mapu“. Záštitu nad samotnou Eko-mapou ako aj spomínaným projektom prevzal bratislavský župan Pavol Frešo.

 Študenti Gymnázia v Malackách získali na Drama Festival in English v Nitre ocenenie za najlepšie herecké výkony jednotlivcov. Organizátorom festivalu je Katedra anglistiky a amerikanistiky FFUKF v Nitre, KŠU Nitra a British Council Bratislava.

 Dňa 24. 3.2011 sa na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave konal 33. ročník Krajského kola prehliadky SOČ pre školský rok 2010/2011. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre sa tohto kola zúčastnila so 4 prácami. Dve z nich sa umiestnili na popredných miestach.

 Aj Pedagogická a kultúrna akadémia Modra bola úspešná na 33.ročníku Krajského kola SOČ v Bratislave. Zuzana Vavreková, študentka III.K triedy obsadila v súťažnom odbore Teória kultúry , umenie, umelecká, odevná tvorba 1.miesto.