Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Dňa 3. júna 2010 sa na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave v rámci spolupráce so školami, na ktorých sa vyučuje ruský jazyk, konalo podujatie pod názvom „Ruský jazyk očami našich žiakov“.

Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy "STAND UP, TAKE ACTION - Make a Noise for the MDGs 2010" (Vstaň a urob niečo pre splnenie Miléniových rozvojových cieľov).

Istra Centrum - centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

V rámci Európskej jari sme využili aj projektové vyučovanie. Žiaci každej triedy 2. a 3. ročníka a bilingválnej triedy 4. ročníka si vyžrebovali jednu krajinu EÚ.

 V dňoch 6. a 7. mája 2010 sa uskutočnila pracovná porada vedúcich pracovníkov odborov školstva, mládeže a športu samosprávnych krajov na Slovensku.

 Vo štvrtok 6. mája 2010 bolo na Gymnáziu v Malackách rušno, celý deň bol venovaný podujatiu "Deň Európy" s témou Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabriella Németh.

 Pri príležitosti návrhu akčného plánu politiky mládeže Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011 vás pozývame na regionálne stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. mája od 9.00 – 14.30 h v Iuvente, Karloveská 64, Bratislava.

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť nadaných študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mladých ľudí.

Ako jeden z mála projektov priamo reagoval na iniciatívu detí a mladých ľudí. Vytvoril priestor na to, aby sa mladí ľudia sami naučili plniť si svoje sny. Za podpory pracovníkov KASPIAN-u pripravila akciu skupina miestnych jazdcov. Vymýšľali program, tvorili plagát, zháňali sponzorov a dokonca v posledných dňoch pomáhali pri renovácií jednotlivých prekážok v skateparku.

Nad myšlienkou zapojenia sa Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici do podprojektu NIL prostredníctvom agentúry SAIA, sa uvažovalo už dávno. Potešila ich teda ďalšia vyhlásená výzva z roku 2008, nakoľko už mali presnú ideu o smerovaní projektu.