Blindfriendly Piatok 16. 11. 2018 | Meniny má Agnesa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Marketing, moderné techniky predaja v obchode a ich implementácia do vzdelávania pre obchodných pracovníkov. V tomto duchu sa v dňoch 27. júna až 3. júla 2010 v belgickom meste Gent nieslo stretnutie zástupcov pedagogických pracovníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Belgicka.

 Študentovi Gymnázia v Malackách Jurajovi Sládekovi bol na základe vynikajúcich výsledkov dosiahnutých v rámci fyzikálnych súťaží a ďalších aktivít v oblasti prírodných vied udelený študijný pobyt v Európskom ústave časticovej fyziky CERN.

 Študenti 3. D triedy bilingválnej rusko-slovenskej sekcie Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave pod vedením vyučujúcej fyziky a ruského jazyka získali v medzinárodnej súťaži PlayEnergy organizovanej spoločnosťou Enel, 2. miesto v národnom kole a 1. miesto v regionálnom kole kategórie stredných škôl so svojim projektom Po stopách energie v Rusku.

 Gymnázium v Malackách i v tomto roku v rámci medzinárodného projektu EdTWIN pokračovalo v spolupráci s partnerskou školou HLW 19 – Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Wien.

Dňa 10. júna 2010 prebralo 22 žiakov 2.C triedy Hotelovej akadémie na Mikovíniho v Bratislave z rúk riaditeľky obchodu a marketingu Hotela Tulip House v Bratislave a konzultantky Globálneho etického programu Ing. Eriky Suchej, certifikáty Globálneho etického programu Junior Achievement Slovensko.

 Dňa 8. júna 2010 sa Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave zúčastnilo na slávnostnom odovzdávaní certifikátu a memoranda platného od 1. apríla 2010 vzorovej školy v Bratislavskom kraji, digitálneho vzdelávacieho systému prírodných vied - Planéta vedomostí digitálne kurikulum, ktoré je podporované MŠ SR a spoločnosťou Agemsoft.

 Gymnázium v Malackách získalo titul „Najaktívnejšia škola Stockholm Junior Water Prize“. Ide o prestížne medzinárodné ocenenie, ktoré sa udeľuje mladým ľuďom za najlepšie študentské výskumné projekty z problematiky vody, ktorého vyhlasovateľom je Medzinárodný inštitút vody v Štokholme a Mladí vedci Slovenska.

 Dňa 3. júna 2010 sa na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave v rámci spolupráce so školami, na ktorých sa vyučuje ruský jazyk, konalo podujatie pod názvom „Ruský jazyk očami našich žiakov“.

Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy "STAND UP, TAKE ACTION - Make a Noise for the MDGs 2010" (Vstaň a urob niečo pre splnenie Miléniových rozvojových cieľov).

Istra Centrum - centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk