Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Spojená škola sa stala víťazom a realizátorom úspešného rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2011. Predkladateľom projektu je Bratislavský samosprávny kraj a realizátorom samotná škola. Projekt sa bude riešiť v období 20.5. – 30.11.2011.

 Dňa 24.3.2011 sa tri žiačky gymnázia zúčastnili krajského kola SOČ. Všetky tri sa umiestnili na postupových miestach. Deana Slovjaková 1. miesto – zdravotníctvo, Mária Krchniaková 2. miesto – biológia, Darina Paprčková 2. miesto - sociológia.

 Študenti SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa už tradične zúčastnili medzinárodnej aranžérskej súťaže Savaria Floriadae v maďarskom meste Szombathely pod vedením majsterky odborného výcviku Beáty Tvaruskovej.

 Aj tento rok študenti Gymnázia Alberta Einsteina pomáhali organizácii Liga proti rakovine, ktorá každoročne organizuje “Deň narcisov”. Tento rok bol zaujímavý aj tým, že sme vyzbierali rekordné množstvo peňazí.

 Svetová zdravotnícka organizácia /WHO/ už niekoľko rokov organizuje 31.mája Svetový deň bez fajčenia - Tobacco free day. Nakoľko ide o závažný celosvetový problém na následky ktorého zomiera ročne vo svete vyše 5 milióna osôb.

 Dňa 19.apríla sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia Alberta Einsteina v zložení Zápalová, Janotka, Gliševič pod vedením p. Chrenovej zúčastnili regionálneho kola šiesteho ročníka súťaže Mladý Európan.

 Stredná odborná škola podnikania na Strečnianskej sa zúčastnila 12. apríla 2011 obvodného kola v orientačnom behu žiakov a študentov okresu Bratislava V.

 Dňa 12.4.2011 žiaci primy Gymnázia v Malackách aktívne vystúpili na Medzinárodnom veľtrhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu - Chemistry Slovakia 2011, ktorý sa uskutočnil v priestoroch bratislavskej Incheby.

 Študenti SPŠE K. Adlera 5 z Bratislavy sa aj tento rok zúčastnia so štyrmi prácami na podujatí Ministerstva hospodárstva SR Mladý tvorca 2011.

 V dňoch 6. – 8. apríla 2011 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutočnilo projektové stretnutie učiteľov pracujúcich v medzinárodnom projekte Leonardo da Vinci pod názvom Teaching methods in English.