Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Kde odovzdať pokazenú práčku? Kam s nepotrebným šatstvom? Kde kúpiť zdravé potraviny? Kam sa vybrať s rodinou počas víkendu? Na tieto a iné otázky hľadali tipy žiacke kolektívy z 21 základných a stredných škôl Bratislavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa zapojili do projektu „Školy tvoria Eko-mapu“. Záštitu nad samotnou Eko-mapou ako aj spomínaným projektom prevzal bratislavský župan Pavol Frešo.

 Študenti Gymnázia v Malackách získali na Drama Festival in English v Nitre ocenenie za najlepšie herecké výkony jednotlivcov. Organizátorom festivalu je Katedra anglistiky a amerikanistiky FFUKF v Nitre, KŠU Nitra a British Council Bratislava.

 Dňa 24. 3.2011 sa na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave konal 33. ročník Krajského kola prehliadky SOČ pre školský rok 2010/2011. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre sa tohto kola zúčastnila so 4 prácami. Dve z nich sa umiestnili na popredných miestach.

 Aj Pedagogická a kultúrna akadémia Modra bola úspešná na 33.ročníku Krajského kola SOČ v Bratislave. Zuzana Vavreková, študentka III.K triedy obsadila v súťažnom odbore Teória kultúry , umenie, umelecká, odevná tvorba 1.miesto.

 Dňa 6. apríla na SOŠ, Farského 9 v Bratislave prebehla PISA 2012 – medzinárodné hodnotenie žiakov, ktoré je organizované pod záštitou OECD. Z našej školy bolo vybraných 35 (15-ročných) žiakov, ktorí sa zúčastnili pilotného testovania.

 Na Strednej odbornej škole Farského 9 je každoročná súťažná prehliadka SOČ dlhoročnou tradíciou. Tohtoročné školské kolo SOČ sa konalo dňa 3. marca 2011. Na súťažnej prehliadke obhajovali piati študenti spolu tri práce.

 Dňa 24. marca 2011 sa na SOŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave uskutočnilo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 4. ročníka SOŠ podnikania zo Strečnianskej Mário Šušota sa umiestnil na 1. mieste v odbore Ekonomika s prácou MYSTERY MARKETING.

 Jednou z akcií, ktorými si škola pripomenula 30. výročie svojho vzniku bol aj slávnostný program 29. 03. 2011 v DK Dúbravka. Pozvanie prijali PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK, Ing. Roman Csabay, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK.

 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Ekonomika a riadenie získala 2. miesto za obhajobu práce – „Dopad hospodárskej krízy na životnú úroveň obyvateľstva“.

 Stalo sa peknou tradíciou, že SOŠ Farského sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže zručnosti žiakov v odbore cukrár Moravský pohár. V tejto súťaži žiaci prezentujú svoju šikovnosť a umenie cukrárskeho remesla.