Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Servis služobných motorových vozidiel

Predmet zákazky: Výmena kotlov v ZPB Hontianska 16

Názov predmetu zákazky : Vypracovanie a dodávka projektovej dokumentácie na realizáciu obnovy sociálnych zariadení na 2. NP – Haanova 36,851 04 Bratislava.

Názov predmetu zákazky - „Kalkulačný program pre polygrafickú výrobu“

Názov predmetu zákazky: „ Oprava vstupného schodiska, rampy pre bezbariérový prístup do budovy praxe a oprava obkladu na soc. zariadení v budove školy“

Predmet zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v objekte školy na Farského 9 a v priestoroch rozvodne NN a odovzdávacej stanice tepla Na Pántoch 20.

Názov predmetu zákazky: nákup termoizolačných nádob na prepravu stravy

Názov predmetu zákazky – Zabudovanie hlásičov dymu a núdzového osvetlenia - SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Sirupy, čaje, ovocné šťavy a vody

Názov zákazky: Rekonštrukcia osvetlenia a doplnenie svietidiel vrátane elektroinštalácie v zmysle svetlo technického projektu